ધોરણ 6 થી 12 ના શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાયુક્ત નિઃશુલ્ક શિક્ષણ માટેની અમૂલ્ય તક

Nikhil Sangani

Updated on:

Rate this post

Gyansetu Day school Yojana 2023 24: જ્ઞાનસેતુ ડે સ્કૂલ ધોરણ 6 થી 12 સામાન્ય પ્રવેશ પરીક્ષા સુધી શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાયુક્ત મફત શિક્ષણ માટેની અમૂલ્ય તક, રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિવિધ રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ હેઠળ વર્ષ 2023-24ના શૈક્ષણિક સત્રથી જ્ઞાનશક્તિ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ્સ (GSRS), જ્ઞાનશક્તિ ટ્રાઇબલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ્સ (GSTRS), જ્ઞાનસેતુ ડે સ્કૂલ્સ (GSDS) અને રક્ષાશક્તિ સ્કૂલ્સ (RSS) શરૂ કરવામાં આવનાર છે.

જ્ઞાનશક્તિ રહેણાંક શાળાઓ (GSRS), સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ (સરકારી, પંચાયત, મ્યુનિસિપલ અથવા મ્યુનિસિપલ શાળાઓ, આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ હેઠળની સરકારી અથવા ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ, આદિજાતિ શિક્ષણ સોસાયટીની શાળાઓ) માં ધોરણ-1 થી 5 પૂર્ણ કરેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે જ્ઞાનશક્તિ આદિજાતિ નિવાસી GSTRS), જ્ઞાનસેતુ ડે સ્કૂલ્સ (GSDS), રક્ષાશક્તિ સ્કૂલ્સ (RSS) અને મોડલ સ્કૂલ્સ (MS) સ્કૂલોએ ધોરણ-6 માં સામાન્ય પ્રવેશ પરીક્ષામાં મેરિટના આધારે પ્રવેશ આપવાનું આયોજન કર્યું છે.

જે વિદ્યાર્થીઓએ સ્વતંત્ર શાળાઓમાં ધોરણ 1 થી 5 પૂર્ણ કર્યું છે તેઓને માત્ર ધોરણ 6 માં સામાન્ય પ્રવેશ પરીક્ષામાં મેરીટના આધારે રક્ષાશક્તિ શાળાઓ (RSS) અને મોડેલ શાળાઓ (MS) માં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

ટોટલ એજ્યુકેશન, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગરની તા. 15/03/2023 ના રોજની સિંગલ ફાઈલ પર, રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગરને પરીક્ષા યોજવા અંગે જાણ કરવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત તમામ શાળાઓ ધોરણ-6માં પ્રવેશ માટે સામાન્ય પ્રવેશ પરીક્ષા લેવાનું આયોજન કરી રહી છે. કાર્યક્રમ નીચે મુજબ છે.

Gyansetu Day school Yojana 2023 24 | ધોરણ 6 થી 12 ના શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાયુક્ત નિઃશુલ્ક શિક્ષણ માટેની અમૂલ્ય તક

Table of Contents

ધોરણ 6 માટે common Entrance Test (કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા)

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આગામી શૈક્ષણિક સત્ર 2023-24 થી સામાજિક ભાગીદારી દ્વારા નીચે દર્શાવેલ યોજનાઓ શરૂ થઇ રહી છે.

  • જ્ઞાનશક્તિ રેસીડેન્શિયલ સ્કુલ્સ
  • જ્ઞાનશક્તિ ટ્રાયબલ રેસીડેન્શિયલ સ્કુલ્સ
  • જ્ઞાનસેતુ ડે સ્કુલ્સ
  • રક્ષાશક્તિ સ્કુલ્સ

ધો.6થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે વડોદરા સહિત રાજ્યમાં 400 જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલ શરૂ કરાશે

રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા નજીકના ભવિષ્યમાં જ્ઞાનશક્તિ નિવાસી શાળાઓ શરૂ કરવામાં આવશે. ધોરણ 6 થી 12 સુધીના વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત શાળા શિક્ષણ આપવા માટે સામાજિક ભાગીદારી સાથે કુલ 400 જ્ઞાનસેતુ ડે સ્કૂલ શરૂ કરવામાં આવશે. આગામી શૈક્ષણિક સત્રથી 50 જ્ઞાન શક્તિ નિવાસી શાળાઓ લાગુ કરવામાં આવશે. જેમાં આગામી વર્ષોમાં ધોરણ 6 થી 12 સુધીના 1 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને તબક્કાવાર આવરી લેવામાં આવશે. આ સાથે આદિવાસી સમુદાયના 50 હજાર વિદ્યાર્થીઓ માટે 25 અલગ બિરસા મુંડા જ્ઞાન શક્તિ નિવાસી શાળાઓ પણ શરૂ કરવામાં આવશે.

વિદ્યાર્થી દીઠ વર્ષે 20 હજાર રીકરિંગ ખર્ચ અપાશે, દર વર્ષે 7%નો વધારો

સામાજિક ભાગીદારીથી બનાવવામાં આવનાર આ સ્કૂલો ભૌતિક અને ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સ્ટાફ અને મેનેજમેન્ટ પૂરું પાડવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિધાર્થી દીઠ પ્રતિ વર્ષ 20 હજાર રીકરીંગ ખર્ચ પેટે આપશે. જેમાં દર વર્ષે 7%નો વધારો કરવામાં આવશે.

આગામી શૈક્ષણિક વર્ષથી જ 30 હજાર વિદ્યાર્થીને પ્રવેશ અપાશેે

શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24થી જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલમાં આશરે 30 હજાર વિદ્યાર્થીઓને જૂન 2023માં ધોરણ 6 માં પ્રવેશ આપવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલ શરૂ કરવા માટે એકસપ્રેશન ઓફ ઇન્ટરેસ મંગાવવાની શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે.

આ શાળાઓમાં ગુજરાત રાજ્યના સરકારી શાળાઓમાં ભણતા પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓની ઓળખ કરી તેમને શ્રેષ્ઠ ભૌતિક અને ડીઝીટલ

ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર સુવિધાઓથી સજ્જ ભવિષ્યલક્ષી ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ આપવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે આધુનિક શૈક્ષણિક માળખુ.

રેસીડેન્શિયલ સ્કુલ્સમાં નિવાસી છાત્રાલય, રમગમત, કલા અને કૌશલ્ય તાલીમ, શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ પદ્ધતિઓ અને ઉચ્ચ અધ્યાપન સામગ્રી વગેરે સુવિધાઓ પ્રદાન કરવામાં આવશે. પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓની પ્રતિભાનું સંવર્ધન કરવામાં આવશે અને તેઓને કારકિર્દી માર્ગદર્શન સાથે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરાવવામાં આવશે.

(કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા) લેવાનું આયોજન છે. આ તમામ શાળાઓ ધોરણ 6 થી 12 ની રહેશે અને તેમાં સંપૂર્ણ શિક્ષણ તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે નિઃશુલ્ક રહેશે.

GCERT દ્વારા જ્ઞાનસેતુ ડે સ્કૂલ, મોડેલ સ્કૂલ , કસ્તુરબા બાલિકા વિદ્યાલય વગેરે માટે પ્રવેશ પરીક્ષા 27 એપ્રિલે યોજાનાર છે. તેની  તૈયારી માટે ધોરણ મુજબ પ્રશ્નબેન્ક બનાવવામાં આવેલ છે.

Important Link


તૈયારી માટે ધોરણ મુજબ પ્રશ્નબેન્ક Download

જાહેરાત નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરો અહીં pdf 

જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલ pdf download

પ્રેસ નોટસ download

જ્ઞાન શક્તિ એક્સલન્સ સ્કૂલ પત્ર ઠરાવ અહીંયા ક્લીક કરો 


પ્રવેશ માટેની યોગ્યતાઃ

> સરકારી અને અનુદાનિત શાળાઓમાં ધોરણ 1 થી 5 નો અભ્યાસ કરેલ હોય તથા ધોરણ 5 નો અભ્યાસ પૂર્ણ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ ઉપરોક્ત તમામ શાળાઓમાં ધોરણ 6 માટે કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા આપી શકશે. આ કોમન પ્રવેશ પરીક્ષાના મેરીટના આધારે ધોરણ 6 માં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

સ્વનિર્ભર/ ખાનગી શાળાઓના ધોરણ 5 નો અભ્યાસ પૂર્ણ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ ફક્ત રક્ષાશક્તિ સ્કુલ્સ, મોડલ સ્કુલ્સના ધોરણ 6 ના  પ્રવેશ માટે આ કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા આપી શકશે. આ કોમન પ્રવેશ પરીક્ષાના મેરીટના આધારે ધોરણ 6 માં પ્રવેશ આપવામાં આવશે..

ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનો સમયગાળો: 23 માર્ચ, 2023 થી 05 એપ્રિલ 2023

કોમન પ્રવેશ પરીક્ષાની તારીખઃ 27 એપ્રિલ, 2023

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

 

ઉક્ત જાહેરાતની વધુ વિગતો રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડની વેબસાઇટ www.sebexam.org ૫૨ જોઇ શકાશે. જેની સંબંધિતોએ

See also  Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) 2022

નોંધ લઇ

 

  • તા. 23 માર્ચ 2023 થી 05 એપ્રિલ 2023 સુધી ઓનલાઇન આવેદનપત્રો ભરવા જણાવવામાં આવે છે.

Gyansetu Day school Yojana Common Entrance Test (CET) 2023-24 Notification

જ્ઞાનશક્તિ રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ (GSRS), જ્ઞાનશક્તિ ટ્રાયબલ રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ (GSTRS) જ્ઞાનસેતુ ડે સ્કુલ્સ (GSDS), રક્ષાશક્તિ સ્કુલ્સ (RSS) અને મોડેલ સ્કુલ્સ (MS) શાળાઓમાં ધોરણ-૬માં પ્રવેશ માટેની કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા

જાહેરનામાં ક્રમાંક:રાપબો/CET/૨૦૨૩/

1. શિક્ષણ વિભાગના તા.૦૩/૦૩/૨૦૧૪ના ઠરાવ ક્રમાંકઃપીઆરઇ/૧૪૧૦/૩૦૪/ક

2. શિક્ષણ વિભાગના તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧ના GR/NO.SSA/1121/267258/CH

3. શિક્ષણ વિભાગના તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૨ના ઠરાવ ક્રમાંકઃઉમશ/૧૮૨૨/૧૯૫૦/ગ-૧

4. શિક્ષણ વિભાગના તા.૧૧/૧૦/૨૦૨૨ના ઠરાવ ક્રમાંકઃસસબ/૧૨૧૭-૫૬૭(પા.ફા.૧)/ગ-૧

5. શિક્ષણ વિભાગના તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૩ના ઠરાવ ક્રમાંકઃસસઅ/૧૦૨૨/ન.બા./૧૯૨/ન

6. સમગ્ર શિક્ષા, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગરની તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૩ની સિંગલ ફાઇલ પર મળેલ અનુમતિ અન્વયે.

ક્રમ વિગત ૧ જાહેરનામું બહાર પાડવાની તારીખ ૨ ઉમેદવારો માટે રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ઓનલાઈન ભરવાનો સમયગાળો 3 પરીક્ષા ફી ૪ પરીક્ષાની તારીખ તારીખ/સમયગાળો ૨૦/૦૩/૨૦૨૩ ૨૩/૦૩/૨૦૨૩ થી ૦૫/૦૪/૨૦૨૩ નિઃશુલ્ક ૨૭/૦૪/૨૦૨૩

1. પ્રવેશ માટેની યોગ્યતાઃ

> સરકારી અને અનુદાનિત શાળાઓમાં ધોરણ ૧ થી ૫નો અભ્યાસ કરેલ હોય તથા ધોરણ-પનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ ઉપરોકત તમામ (જ્ઞાનશક્તિ રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ, જ્ઞાનશક્તિ ટ્રાયબલ રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ, જ્ઞાનસેતુ ડે સ્કુલ્સ અને રક્ષાશક્તિ સ્કુલ્સ) શાળાઓમાં ધોરણ-૬ માટે કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા આપી શકશે. આ કોમન પ્રવેશ પરીક્ષાના મેરીટના આધારે ધોરણ-૬માં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

સ્વનિર્ભર/ખાનગી શાળાઓના ધોરણ-પનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ ફકત રક્ષાશક્તિ સ્કુલ્સ અને મોડેલ સ્કુલ્સના ધોરણ-૬ના પ્રવેશ માટે આ કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા આપી શકાશે. આ કોમન પ્રવેશ પરીક્ષાના મેરીટના આધારે ધોરણ-૬માં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

2. પરીક્ષા ફીઃ

આ કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ (કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા) નિઃશુલ્ક રહેશે.

૩. કસોટીનું માળખુંઃ

> પ્રવેશ પરીક્ષા બહુવિકલ્પ સ્વરૂપની અને વિવિધ હેતુલક્ષી સ્વરૂપની (Multiple Choice QuestionMCQ Based) રહેશે.

> પ્રવેશ પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર ૧૨૦ ગુણનું તથા સમય ૧૫૦ મિનિટનો રહેશે.

> પ્રવેશ પરીક્ષાનું માધ્યમ ગુજરાતી/અંગ્રેજી ભાષામાં રહેશે.

> પ્રવેશ પરીક્ષા ધોરણ-પના અભ્યાસક્રમ પર રહેશે. જેમાં ગણિત, ગુજરાતી, અંગ્રેજી, હિન્દી અને પર્યાવરણ વિષય તથા તાર્કિક તર્ક ક્ષમતા કસોટી અને સામાન્ય જ્ઞાન વિષય આધારિત પ્રશ્નો રહેશે. > પ્રવેશ પરીક્ષામાં નીચે મુજબના વિષય તથા ગુણભાર રહેશે.

ક્રમ વિષય ૧ તાર્કિક ક્ષમતા કસોટી ૨ ગણિત સજ્જતા 3 પર્યાવરણ ૪ | ગુજરાતી ૫ | અંગ્રેજી-હિન્દી કુલ પ્રશ્નો 30 30 ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૧૨૦ ગુણ 30 30 ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૧૨૦

4. પરીક્ષા કેન્દ્ર:

> પરીક્ષા માટે નોંધાયેલ ઉમેદવારોની સંખ્યા તથા પરીક્ષાલક્ષી વહીવટી અનુકૂળતા અનુસાર રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ગુજરાત રાજ્યમાં જે તે તાલુકામાં કસોટી/પરીક્ષા કેન્દ્રો નક્કી કરવામાં આવશે. ઉમેદવારે બોર્ડ દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ પરીક્ષા કેન્દ્ર પર સ્વખર્ચે પરીક્ષા આપવા ઉપસ્થિત થવાનું રહેશે.

5. શાળા પસંદગીઃ

આ કોમન પ્રવેશ પરીક્ષાના મેરીટના આધારે આ શાળાઓમાં પ્રવેશ માટે કરવામાં આવેલ જોગવાઇ તેમજ શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા નકકી કરવામાં આવશે તે પ્રમાણે શાળાની પસંદગી આપવામાં આવશે. જે અંગે અલગથી પ્રવેશ સમયે સુચના આપવામાં આવશે. 6. અગત્યની સુચનાઓ

1. આ પ્રવેશ પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન ફોર્મ જ માન્ય રહેશે.

2. મેરીટ મુજબ જ બાળકોને પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

3. પરીક્ષા સંબંધી વિગતોથી સતત માહિતગાર થવા માટે http://www.sebexam.org વેબસાઈટ જોતા રહેવાનું રહેશે.

4. http://www.sebexam.org વેબસાઇટ પરથી આ પ્રવેશ પરીક્ષાના આવેદન પત્રો ઓનલાઇન ભરી શકાશે.

5. ઓનલાઇન અરજી પત્રકમાં દર્શાવેલ વિગતો અંગે રાજય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા ખરાઇ કરવામાં આવતી નથી. આથી વ્યક્તિગત માહિતી તેમજ અન્ય વિગત માટે વિદ્યાર્થી પોતે જ જવાબદાર રહેશે.

6. આ કસોટી માટે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા આવેદનપત્ર ઓનલાઇન ભરાવવામાં આવે છે અને તેમાં જે માહિતી માંગેલ હોય તે માહિતીની વિગતો વિદ્યાર્થી દ્વારા છુપાવવામાં આવી હોય અથવા ખોટી માહિતી આપવાનું બોર્ડને માલુમ પડશે તો તેવા વિદ્યાર્થીના પરિણામ રદ કરવાનો નિર્ણય અધ્યક્ષશ્રી, રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ લેશે. પરીક્ષાલક્ષી તમામ બાબતો માટે અધ્યક્ષશ્રી રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડનો નિર્ણય આખરી રહેશે.

7. આ પ્રવેશ પરીક્ષાના ફોર્મ મોડેલ સ્કુલ શાળામાં, બી.આર.સી.ભવન અને સી.આર.સી.ભવનમાં તથા જે તે વિદ્યાર્થીની પોતાની શાળાઓમાંથી તદ્દન નિશુલ્કમાં ભરવામાં આવશે. સ્વનિર્ભર શાળાના વિદ્યાર્થી માત્ર રક્ષાશક્તિ સ્કુલ્સ અને મોડેલ સ્કુલ માટે જ પ્રવેશ ફોર્મ ભરી શકશે. રક્ષાશક્તિ સ્કુલ્સમાં સ્વનિર્ભર શાળાઓના વધુમાં વધુ ૨૫ % વિદ્યાર્થીઓને જ પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

8. વિદ્યાર્થી વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન ભરેલ ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી પોતાની પાસે રાખવાની રહેશે.

9. હોલ ટીકીટની જાણકારી આપના રજીસ્ટર મોબાઇલમાં એસ.એમ.એસ. દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે અથવા આપના દ્વારા www.sebexam.org વેબસાઇટ ચેક કરતા રહેવુ પડશે. અને આપની શાળા દ્વારા પણ જાણ કરવામાં આવશે.

10.વિદ્યાર્થી હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તેની નીચે/પાછળ આપેલી સુચનાઓ વિગતવાર અભ્યાસ કરવો. હોલટીકીટ સાથે પરીક્ષા વખતે આપવામાં આવતી OMR શીટના નમુના પર છાપેલ તમામ સુચનાઓનો વિગતવાર અભ્યાસ કરવો ખુબ જરૂરી છે. જેથી પરીક્ષા સમયે કોઇ ગુંચવણ ઉભી ન થાય.

11. હોલ ટીકીટની કોપી કાઢયાબાદ વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં અભ્યાસ કરતા હોય તે શાળાના આચાર્યશ્રીના સહી, સિકકા તેમજ બાળકે પોતાનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો હોલ ટીકીટ પર ચોટાડવાનો રહેશે.

12. રાજય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા લેવાઇ રહેલ આ કસોટી બાબતે વિદ્યાર્થી તેમજ વાલીએ લાલચ કે છેતરપીંડી આચારે તેવા અસામાજિક તત્વોથી સાવધ રહેવા જણાવવામાં આવે છે. કોઇપણ જાતની લાગવગ લાવનાર વિદ્યાર્થીને ગેરલાયક ઠરાવીને શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

13. ઉકત જાહેરાત અન્વયે વધુ માહિતીની જરૂરી જણાય તો ચાલુ કામકાજના દિવસે શાળા સમય દરમ્યાન બી.આર.સી./ટી.પી.ઇ.ઓ.શ્રીની કચેરીનો સંપર્ક કરી શકાશે. (યાદી આ સાથે સામેલ છે.) ટી.પી.ઇ.ઓ. કચેરી માટે સંબંધિત તાલુકા પંચાયતની કચેરીમાં સંપર્ક કરી શકાશે.

14. વિદ્યાર્થી પોતે ભરેલ ફોર્મની વિગત સાચી છે તેવું પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન આપવાનું રહેતુ હોઈ જો કોઈ

ખોટી વિગત રજુ કરશે તો તેનુ ફોર્મ રદ થવા પાત્ર બનશે તથા તેની સામે ફોજદારી ગુનો બનશે. 15. અનુસૂચિત જાતિના તેમજ અનુસૂચિત જનજાતિના કિસ્સામાં સક્ષમ અધિકારીનું જાતિ પ્રમાણપત્ર હોવું જરૂરી છે. જે પ્રવેશ વખતે રજુ કરવાનું રહેશે.

16. સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થી માટે રાજય સરકારે નકકી કરેલા સક્ષમ અધિકારીનું સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગનું જાતિ પ્રમાણપત્ર તથા સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ માટે સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગના તા:૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્ર્માંક:સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ અને આ અંગે વખતોવખતના ઠરાવ મુજબનું સક્ષમ અધિકારીનું ઉન્નતવર્ગમાં સમાવેશ થતો ન હોવાનું (નોન ક્રિમીલીયર સર્ટી) પ્રમાણપત્ર મેળવેલ હોવું જોઈશે અને તે પ્રવેશ સમયે રજુ કરવાનું રહેશે.

17. આર્થિક રીતે નબળા વર્ગોના વિદ્યાર્થીએ રાજ્ય સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાંક: ઇ.ડબલ્યુ.એસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તા.૧૩-૦૯-૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાંક ઇ.ડબલ્યુ.એસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી નિયત થયેલ નમૂનામા મેળવેલ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટેના પ્રમાણપત્ર જોઇશે અને તે પ્રવેશ સમયે રજુ કરવાનું રહેશે.

See also  How an 1899 Townhouse Tripled in Size But Kept Its Charm

18. વિદ્યાર્થી વેબસાઈટ પર ઓનલાઇન ભરેલ ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢીને જરૂરી આધારો જેવા કે, જાતિ પ્રમાણપત્ર, આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ, ઉન્નતવર્ગમાં સમાવેશ થતો ન હોવાનું (નોન ક્રિમીલીયર સર્ટી) પ્રમાણપત્ર પૈકી ઉમેદવારને લાગુ પડતા હોય તેવા આધારો પોતાની પાસે રાખવાના રહેશે. તે પ્રવેશ સમયે રજુ કરવાનું રહેશે.

19. વિદ્યાર્થી પોતાની કમ્પ્યુટરાઈઝ હોલટિકિટ પોતાનો કન્ફર્મેશન નંબર અને જન્મ તારીખ નાખી ડાઉનલોડ કરી શકશે.

20.મેરીટ માટે કટઓફ માર્કસ સમગ્ર શિક્ષા દ્વારા નકકી કરવામાં આવશે.

21. પ્રવેશ માટે અનામતનું ધોરણ શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રવેશ સમયે નકકી કરવામાં આવશે તે મુજબ રહેશે.

7. ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત :

1) ઉપરોકત દર્શાવેલ પાંચ(૦૫) પ્રકારની શાળાઓમાં પ્રવેશ માટે લાયકાત ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઇન શાળાના પ્રકારના વિકલ્પો પસંદ કરવાના રહેશે. અને એક જ વખત ઓનલાઇન દરખાસ્ત કરવાની રહેશે.

2) અરજી ફોર્મ ચોકસાઈપૂર્વક online ભરવાનું રહેશે. નામ, અટક, જન્મ તારીખ, જાતિ (કેટેગરી) કે અન્ય કોઈ બાબતે પાછળથી બોર્ડ દ્વારા સુધારો કરવામાં આવશે નહી. જેની ખાસ નોંધ લેવી. 3) સમગ્ર ફોર્મ અંગ્રેજીમાં ભરવાનું રહેશે.

4) સરકારી/અનુદાનિત શાળાના વિદ્યાર્થી માટે ફોર્મ ભરવાની વ્યવસ્થા શાળા દ્વારા પણ કરવાની રહેશે.

5) આ જાહેરાતના સંદર્ભમાં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા તા:૨૧/૦૩/૨૦૨૩ થી ૦૫/૦૪/૨૦૨૩ દરમિયાન http://www.sebexam.org પર ઓનલાઈન જ અરજીપત્રક સ્વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવારે નિયત કરેલ ફોર્મ ઓનલાઈન ભરવા માટેની સૂચનાઓ નીચે મુજબની છે. વિદ્યાર્થીએ અરજી કરવા માટે નીચે મુજબના સ્ટેપ્સ અનુસરવાના રહેશે.

6) સૌ પ્રથમ http://www.sebexam.org પર જવું.

7) “Apply Online” પર Click કરવું.

8) Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દેખાશે. Application Format માં સૌ પ્રથમ Adhar UDI નાખવાનું રહેશે. જેથી વિગતો AUTO FILL જોવા મળશે. જે તપાસી બાકીની વિગતો વિદ્યાર્થીએ ભરવાની રહેશે. (અહીં લાલ(*) કુંદડીની નિશાની જયાં હોય તેની વિગતો ફરજિયાત ભરવાની રહેશે.)

9) Confirm Application પર Click કરવાથી વિદ્યાર્થીની અરજીનો બોર્ડમાં online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં Confirm Number Generate થશે. જે ત્યારપછીની બધી જ કાર્યવાહી માટે જરૂરી હોઈ વિદ્યાર્થીએ સાચવવાનો રહેશે. વિદ્યાર્થીએ બોર્ડ સાથે કોઈપણ પત્રવ્યવહાર કે રજૂઆત કરતી વખતે પોતાનો આ Confirmation Number દર્શાવવાનો રહેશે.

10)વિદ્યાર્થી ગુજરાતી કે અંગ્રેજી પૈકી જે માધ્યમ પસંદ કરશે તે માધ્યમમાં પ્રવેશ પરીક્ષા આપી શકશે.

જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જાણો | Gyansetu Day school Yojana

1. પ્રસ્તાવના:

ગુજરાત રાજ્યની સરકારી શાળાઓમાં ભણતાં વિધાર્થીઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત શાળાકીય શિક્ષણ પ્રદાન કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકારે શાળા શિક્ષણની પ્રણાલી અને તેના માળખાકીય પરિવર્તન માટે અનેક પહેલ શરૂ કરી છે.

રાજ્યની સરકારી શાળાઓમાં ભણતા તેજસ્વી વિધાર્થીઓની આકાંક્ષાઓને પૂરી કરવા માટે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણની માંગ છે. આ વિધાર્થીઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ આપવા માટે, શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકારે સમગ્ર રાજ્યમાં સામાજિક ભાગીદારી (Social Partnership) દ્વારા જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલ્સ સ્થાપવા માટે નીતિ ઘડવાનું નક્કી કર્યું છે.

2. મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો:

1. રાજ્યની સરકારી અને ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતાં 2,00,000 તેજસ્વી વિધાર્થીઓની ઓળખ કરવી અને તેમને ધોરણ 6 થી 12 સુધીનું ઉચ્ચગુણવત્તાયુક્ત ડે સ્કૂલિંગ પ્રદાન કરવું.

2. સમગ્ર રાજ્યમાં 400 જેટલી શાળાઓ સામાજિક ભાગીદારી દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવશે, જેમાં ગુજરાતના દરેક તાલુકા/મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોમાં ઓછામાં ઓછી એક જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલ હશે. દરેક શાળામાં લગભગ 500 વિધાર્થીઓની ક્ષમતા હશે.

3.વિધાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે આધુનિક શૈક્ષણિક માળખું પૂરું પાડવું.

4. શ્રેષ્ઠ ખાનગી શાળાઓની આધુનિક ભૌતિક સુવિધાઓ, અનુભવ અને નિપુણતાનો ઉપયોગ સરકારી શાળાના બાળકોને ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ આપવા માટે કરવો.

5. શ્રેષ્ઠ ખાનગી શાળાઓ સમકક્ષ શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ પદ્ધતિઓ, ઉચ્ચ અધ્યયન સામગ્રી, દ્વિભાષીય શૈક્ષણિક માધ્યમ વગેરે બાબતો આ શાળાઓમાં આપવામાં આવશે.

૩. ઠરાવ:

શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યના દરેક તાલુકામાં અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારોમાં સામાજિક ભાગીદારી દ્વારા જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલ્સ સ્થાપવાનું ઠરાવવામાં આવે છે. આ નીતિનો ઉદ્દેશ્ય સરકારી અને ગ્રાન્ટ-ઇનએઇડ શાળાઓમાં ધોરણ 1 થી 5માં અભ્યાસ કરતા તેજસ્વી વિધાર્થીઓને ઓળખી તેમને ધોરણ 6 થી 12 સુધીનું શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાયુક્ત શાળાકીય શિક્ષણ પ્રદાન કરવાનો છે.

3.1 શાળાઓની સંખ્યા અને ક્ષમતાઃ

સમગ્ર રાજ્યમાં આશરે 400 જેટલી જ્ઞાન સેતુ શાળાઓની સ્થાપના કરવામાં આવશે. દરેક શાળામાં આશરે 500 જેટલા વિધાર્થીઓની ક્ષમતા હશે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સહિત મોટી વસ્તી ધરાવતા તાલુકાઓમાં વિધાર્થીઓની સંખ્યાને ધ્યાને રાખી એક થી વધુ જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલ હશે.

૩.2 શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકારની ભૂમિકા

a) સરકારી/ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ શાળાઓમાંથી વિધાર્થીઓનો પ્રવેશ:

જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલ્સની સમગ્ર પ્રવેશ પ્રક્રિયાનું સંચાલન શિક્ષણ વિભાગ કરશે. જે વિધાર્થીઓએ ધોરણ 1 થી 5 સુધી સરકારી/ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ શાળાઓમાં અભ્યાસ કર્યો છે, તેઓ ધોરણ 5 ના અંતે આ શાળાઓમાં પ્રવેશ માટે અરજી કરવા પાત્ર બનશે. ધોરણ 6 માં પ્રવેશ માટે ધોરણ 5 ના અંતે એક કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા લેવામાં આવશે. ખાલી જગ્યાઓના આધારે પસંદગીની એકસમાન પ્રક્રિયા દ્વારા અનુગામી ધોરણોમાં પ્રવેશ થઇ શકશે.

દરેક તાલુકાની જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલમાં વિધાર્થીઓને પ્રવેશ આપવા માટે તાલુકા કક્ષાની મેરીટ યાદીને ધ્યાને લેવામાં આવશે. તાલુકાની શાળામાં ખાલી જગ્યાના આધારે, તાલુકાની મેરીટ યાદીમાંથી તમામ પાત્રતા ધરાવતા વિધાર્થીઓને પ્રવેશ આપ્યા બાદ નજીકના તાલુકાની મેરીટ યાદીના વિધાર્થીઓને પણ પ્રવેશ આપવામાં આવશે. પ્રવેશમાં કુમાર-કન્યાઓનું યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે.

b) પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર્સની પસંદગી

પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર્સ બનવા ઈચ્છિત સંસ્થાઓ અને/અથવા તેમના કન્સોર્ટિયમ્સ તરફથી એક્સપ્રેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ(EOI) માટે શિક્ષણ વિભાગ જાહેરાત આપશે. સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર, ગુજરાત કાઉન્સિલ ફોર સ્કૂલ એજ્યુકેશન – સમગ્ર શિક્ષા (GCSE-SS)ની અધ્યક્ષતામાં અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાની શાળાઓના સંચાલનમાં નિપુણતા અને અનુભવ ધરાવતા વ્યક્તિઓ, સરકારી અધિકારીઓ અને શિક્ષણવિદોનો સમાવેશ કરતી એક સ્ક્રુટીની કમિટી બનાવવામાં આવશે. આ કમિટી સંપુર્ણ ચકાસણીના અંતે પસંદ કરેલા અરજદારોની મંજૂરી માટે ગવર્નીંગ કાઉન્સિલને ભલામણ કરશે.

c) પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર્સ માટે માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવી:

ગુજરાત કાઉન્સિલ ફોર સ્કૂલ એજ્યુકેશન – સમગ્ર શિક્ષા (GCSE-SS) આ જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલ્સની સ્થાપના અને સંચાલન માટે પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર્સ માટે વિગતવાર માર્ગદર્શિકા, ધારા-ધોરણો અને એસઓપી જાહેર કરશે.

d) રિકરિંગ ખર્ચમાં સહાયતાઃ

સમગ્ર મૂડી ખર્ચ (Capital Investment) પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર્સ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવશે જ્યારે ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા દરેક વિધાર્થી માટે વિધાર્થી દીઠ વાર્ષિક રિકરિંગ લમ્પ-સમ (ઉચ્ચક) રકમ દર વર્ષે પૂરી પાડવામાં આવશે, જેની વિગતો આ સાથે જોડેલ પરિશિષ્ટ-1માં સામેલ છે.

૩.૩ પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર્સની ભૂમિકા

શિક્ષણ વિભાગ રાજ્યમાં વિધાર્થીઓને મહત્તમ લાભ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર્સના હાલના સંસાધનો, શૈક્ષણિક ક્ષેત્રની કુશળતા અને નિપુણતાને સુમેળ કરવા સંસ્થાઓ અને તેમના કન્સોર્ટિયમ સાથે ભાગીદારી કરવા માંગે છે. આ શાળાઓને સામાજિક ભાગીદારી મોડલ હેઠળ વિકસાવવામાં આવશે. સામાજિક ભાગીદારી મોડલની મુખ્ય વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે.

See also  જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ જાહેર 2023 @gpssb.gujarat.gov.in
a) સંસ્થાઓ અથવા કન્સોર્ટિયમ:

યોજનામાં ભાગ લેવા માટે ઇચ્છુક સંસ્થાઓ અથવા કન્સોર્ટિયમ જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલની સ્થાપના કરવા માટે સામાજિક ભાગીદારી મોડલ હેઠળ અરજી કરી શકે છે.

b) શિક્ષણમાં સફળ ટ્રેક રેકોર્ડ:

આ પ્રોજેક્ટમાં ભાગીદાર બનવા ઇચ્છતી દરેક સંસ્થા અથવા કન્સોર્ટિયમ પાસે શૈક્ષણિકક્ષેત્રે કામ કરવાનો સફળ ટ્રેક રેકોર્ડ હોવો જોઈએ. શાળા શિક્ષણમાં રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા અને પ્રસિદ્ધિ ધરાવનારને પસંદી દરમિયાન પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. જે તાલુકામાં અપૂરતી અરજીઓ પ્રાપ્ત થશે ત્યાં યોગ્ય ઓથોરીટી દ્વારા પસંદગીના માપદંડોમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

c) પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર દ્વારા સંપૂર્ણ મૂડી રોકાણ અને જમીનઃ

જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલની સ્થાપના માટેનું તમામ મૂડી રોકાણ પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર દ્વારા ઉઠાવવામાં આવશે. પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર સમયાંતરે જરૂરી સમગ્ર સિવિલ અને ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે તેમની પોતાની જમીન અને રોકાણ લાવશે. તેઓએ રાજ્ય સરકારની પોલીસી મુજબ અત્યાધુનિક સિવિલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સુવિધાઓ પુરી પાડવાની રહેશે. જેમાં શાળાની ઇમારત, ઇન્ડોર અને આઉટડોર સ્પોર્ટિંગ સુવિધાઓ, વિવિધ પ્રવૃત્તિ માટે વર્ગખંડ, ઓડિટોરિયમ અને ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેમ કે સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ્સ, કમ્પ્યુટર લેબ્સ અને અન્ય સંબંધિત ડિજિટલ એસેસરીઝનો સમાવેશ થાય છે.

જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલ્સની ડિઝાઇન અને જરૂરિયાતો અનુસાર તેમનું હાલનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સુવિધાઓને અપગ્રેડ કરવાની તૈયારી ધરાવતી સંસ્થાઓને આમ કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે. ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતા હયાત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ તેમની હાલની શાળા સાથે વૈકલ્પિક પાળીમાં થઈ શકે છે. ટેકનિકલ નિષ્ણાતોની એક સમિતિ આવી માળખાકીય સુવિધાઓનું ઓડિટ કરશે અને પ્રમાણિત કરશે કે તેઓ આવશ્યક સુવિધાઓ અને જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરે છે.

d) પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર દ્વારા મેનપાવરનું સંચાલન:

આ પ્રોજેક્ટમાં સમગ્ર વ્યવસ્થાપન માટે જરૂરી તમામ કર્મચારીઓની નિમણૂક જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કુલ્સની માર્ગદર્શિકા મુજબ પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર્સ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે. આ શાળાઓમાં શૈક્ષણિક અને બિન-શૈક્ષણિક સ્ટાફની પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર્સ દ્વારા કરાર આધારીત નિયુક્તી કરવામાં આવશે. પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર્સ કર્મચારીઓ સાથે સીધા કરાર કરશે અને તમામ કર્મચારીઓને તેમના વેતન અને ભથ્થાઓ ચૂકવશે.

જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કુલ્સ હેઠળ નિયુક્ત થયેલ કરાર આધારિત કર્મચારીઓને કોઇપણ સમયે સરકારી કર્મચારી તરીકે ગણવામાં આવશે નહિ અને ભવિષ્યમાં સરકારી કર્મચારી તરીકે ગણવામાં આવે તેવો કોઈ કાયદેસર હકદાવો કરી શકશે નહિ અને તેનો ઉલ્લેખ તેમના કરારમાં કરવાનો રહેશે. આ કર્મચારીઓની કોઈપણ સેવા સંબંધિત બાબતોની સંપૂર્ણ જવાબદારી પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર્સની રહેશે. કરારમાં રોજગારના તમામ જરૂરી નિયમો અને શરતો ઉલ્લેખિત હોવા જોઈએ અને પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર અને તેમના તમામ કર્મચારીઓ દ્વારા સહી થયેલ હોવી જોઇએ.

e) ઉચ્ચતમ શૈક્ષણિક ધોરણો જાળવવા માટે શ્રેષ્ઠ શિક્ષકો અને સ્ટાફ

પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર્સ દ્વારા આ પોલીસી હેઠળ બનેલ માર્ગદર્શિકા પ્રમાણે શિક્ષકોની ભરતી કરવાની રહેશે. વિધાર્થી દીઠ આપવામાં આવનાર વાર્ષિક ઉચ્ચક રકમમાં દર્શાવેલ શિક્ષકો માટેના પગાર અને પ્રોત્સાહનો માટેની ઉચ્ચક રકમ માત્ર શિક્ષકોના પગાર, પ્રોત્સાહનો અને તાલીમ માટે જ ખર્ચ કરી શકાશે અને અન્ય કોઇ હેતુ માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકાશે નહિ. શ્રેષ્ઠ લાયકાત, અનુભવ અને યોગ્યતા ધરાવતા શિક્ષકોની નિયુક્તી કરવામાં આવે તથા તેમને જાળવી રાખવામા આવે તે માટે તેમને યોગ્ય મહેનતાણું આપવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે. શ્રેષ્ઠ કામગીરીની ખાતરી કરવા માટે સ્ટાફની સઘન તાલીમ, મોનીટરીંગ અને માર્ગદર્શન સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે.

f) સૂચારૂ નાણાકીય વ્યવસ્થાપન:

વિધાર્થી દીઠ જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલ્સને ફાળવવામાં આવેલી રકમ નાણાકીય ઔચિત્ય અને કાર્યપદ્ધતિને ધ્યાને લઇ સુચારૂ રીતે વાપરવામાં આવશે. કોઈપણ નાણાકીય વર્ષમાં આ રિકરિંગ ખર્ચમાંથી કોઇ બચત થાય તો તે નાણાં અલગથી ભવિષ્યમાં ઊભી થનાર જરૂરિયાત માટે ભંડોળ ઊભું કરવાના હેતુથી અલગથી રાખવાના રહેશે જેથી જરૂરીયાત સમયે અથવા ભવિષ્યની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે ભંડોળ ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય. આ બચેલા નાણાં કોઇપણ સંજોગોમાં અન્ય કોઈ જ હેતુ કે સંસ્થા માટે ઉપયોગમાં લઇ શકાશે નહીં.

3.4 વ્યવસ્થાપન માળખુ અને મોનિટરીંગ પદ્ધતિઃ

a) અમલીકરણ એજન્સી – ગુજરાત કાઉન્સિલ ફોર સ્કૂલ એજ્યુકેશન – સમગ્ર શિક્ષા (GCSE-SS):

આ પ્રોજેક્ટ ના અમલીકરણ માટે ગુજરાત કાઉન્સિલ ફોર સ્કૂલ એજ્યુકેશન – સમગ્ર શિક્ષા (GCSE-SS) અમલીકરણ એજન્સી રહેશે. આ શાળાઓ માટે સંપૂર્ણ મોનિટરીંગ, રીપોર્ટીંગ, નાણાકીય વ્યવસ્થાપન અને ઓડિટીંગની જવાબદારી GCSE-SS અને સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર, સમગ્ર શિક્ષાની રહેશે.

સચિવશ્રી (પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ) ની અધ્યક્ષતાવાળી ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ રાજ્ય સરકાર દ્વારા મંજૂર કરાયેલી આ નીતિના વ્યાપક માળખામાં તમામ જરૂરી આનુષંગિક પગલાં લેવા માટે અધિકૃત રહેશે.

c) વિશિષ્ટ અભ્યાસક્રમ અને પેડાગોજીઃ

જ્ઞાન સેતુ ડે સ્કૂલ્સ માટે શ્રેષ્ઠ અભ્યાસક્રમ હશે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSHSEB) દ્વારા વિવિધ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય બોર્ડ અને નિષ્ણાંતો સાથે પરામર્શ કરીને આ શાળાઓ માટે વિશિષ્ટ અભ્યાસક્રમ અને શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ પદ્ધતિઓ ધરાવતો અભ્યાસક્રમ વિકસાવવામાં આવશે. આ શાળાઓમાં ધોરણ 6 થી 8 માં ગુજરાતી અને અંગ્રેજી એમ દ્વિભાષી માધ્યમથી શિક્ષણ આપવામાં આવશે તથા ધોરણ 9 થી 12 માં અંગ્રેજી માધ્યમથી શિક્ષણ આપવામાં આવશે. આ શાળાઓને ઉદ્દેશ્ય વિધાર્થીઓને 21મી સદીના કૌશલ્યો, હાયર ઓર્ડર થીંકીંગ, પ્રોબ્લમ સોલ્વીંગ કેપેસિટી, લર્નિંગ બાય ડુઇંગ, મૂલ્ય આધારિત શિક્ષણ, સ્થાનિક સંસ્કૃતિ અને વારસાની સમજ તેમજ અસરકારક સંવાદથી સજ્જ કરી બાળકોના વ્યક્તિત્વનો સર્વાંગી વિકાસ કરવાનો રહેશે.

d) સઘન મોનીટરીંગ, મૂલ્યાંકન અને ગુણાંકનઃ

આ શાળાઓના દરેક બાળકની પ્રગતિના સંપુર્ણ ટ્રેકીંગ માટે GSHSEB દ્વારા વિધા સમીક્ષા કેન્દ્રની મદદથી બાળકોનું સતત સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. આ શાળાઓમાં ગુણવત્તાના ઉચ્ચ ધોરણોને સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ શાળાઓનું સમયાંતરે ગુજરાત સ્કૂલ ક્વોલિટી એક્રેડિટેશન કાઉન્સિલ (GSQAC) દ્વારા મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.

e) પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર્સ દ્વારા શ્રેષ્ઠ સંચાલન:

પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર્સ દ્વારા શાળા વ્યવસ્થાપન, શૈક્ષણિક, સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ, હાઉસ કીપિંગ, IT અને MIS મેનેજમેન્ટ, એકાઉન્ટિંગ અને ફાઇનાન્સિયલ મેનેજમેન્ટ, મેડિકલ સર્વિસીસ, ચાઇલ્ડ કાઉન્સેલિંગ અને કન્યાઓની સલામતી અને સુરક્ષિત વાતાવરણ માટેના અભિગમ જેવા ક્ષેત્રોના તજજ્ઞોને જોડી ખૂબ જ શ્રેષ્ઠ રીતે શાળાઓ સંચાલિત કરવામાં આવશે.

f) લીગલ એગ્રીમેન્ટ:

પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર્સની પસંદગી માટે EOI (Expression of Interest) આમંત્રિત કરી, અરજીઓની ચકાસણી કરી, શોર્ટલિસ્ટેડ અરજદારોની ભલામણ અને મંજૂરીની યોગ્ય પ્રક્રિયાને અનુસર્યા પછી, ગુજરાત કાઉન્સિલ ફોર સ્કૂલ એજ્યુકેશન – સમગ્ર શિક્ષા (GCSE-SS) મારફતે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર સાથે લીગલ એગ્રીમેન્ટ કરવામાં આવશે અને તે એગ્રીમેન્ટ થયા તારીખથી 30 વર્ષ માટે અમલમાં રહેશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા પરસ્પર સંમતિ સાથે અને જે તે સમયે પ્રવર્તમાન નીતિઓના આધારે 30 વર્ષ બાદ આ કાર્યકાળને વધુ લંબાવી શકાશે.

g) સમય પહેલા કરાર સમાપ્ત કરવાની નીતિ

કોઈપણ પક્ષ (ગુજરાત સરકાર અથવા પ્રોજેક્ટ પાર્ટનર) પાસે ૩ (ત્રણ) વર્ષની નોટિસ આપીને કરારમાંથી બહાર નીકળવાનો અધિકાર હશે. આ સૂચના સમયગાળા દરમિયાન, આવી શાળામાં નવા પ્રવેશની ફાળવણી કરવામાં આવશે નહીં. આવી શાળાના હાલના વિધાર્થીઓને 3 વર્ષના નોટિસ સમયગાળા દરમિયાન અન્ય જ્ઞાન સેતુ ડે શાળાઓમાં ખસેડવામાં આવશે જેથી આવી શાળામાં અભ્યાસ કરતા વર્તમાન વિધાર્થીઓ માટે શિક્ષણ ચાલુ રહે તેની ખાતરી કરવામાં આવશે. જો કે, કરારમાં નિર્ધારિત જવાબદારીઓનું ઉલ્લંઘન અથવા પાલન ન કરવું,નાણાકીય વ્યવસ્થાપનમાં અનિયમિતતા, પ્રોજેક્ટ પાર્ટનરની કામગીરી ન કરવી વગેરે જેવા કારણોસર, ગુજરાત સરકાર કોઈપણ સમયે કરાર સમાપ્ત કરવાનો અબાધીત અધિકાર રાખે છે.

h) સામયાંતરે થર્ડ પાર્ટી ફાઇનાન્સિયલ ઓડિટ:

તમામ શાળાઓએ દૈનિક કામગીરીમાં નાણાકીય ઔચિત્ય અને કાર્યપદ્ધતિનું યોગ્ય રીતે ધ્યાને રાખવાનું રહેશે. તમામ શાળાઓનું સમયાંતરે થર્ડ પાર્ટી નાણાકીય ઓડિટ કરવામાં આવશે અને આ ઓડિટરની નિમણૂક અને ઓડિટર્સનો ખર્ચ શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે.

3.5 બજેટ અને માર્ગદર્શિકા:

a) વર્તમાન અને ત્યારપછીના નાણાકીય વર્ષોના બજેટમાં રિકરિંગ ખર્ચ માટે યોગ્ય બજેટ જોગવાઇઓ કરવામાં આવશે. વિધાર્થી દીઠ રિકરિંગ લમ્પ-સમ (ઉચ્ચક) રકમ બજેટ હેડ: 09-2202-01-106-10 (EDN-10) ડિમાન્ડ નંબર 09માંથી દરેક નાણાકીય ક્વાર્ટરમાં એડવાન્સ હપ્તા તરીકે ફાળવવામાં આવશે

b) મંજુર થયેલ અને પ્રવેશ આપેલ વિધાર્થીઓની સંખ્યા અનુસાર ભૌતિક અને ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ધોરણો, લોજિસ્ટિક્સ, શૈક્ષણિક અને બિન-શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની લાયકાત, અભ્યાસક્રમ, સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃતિઓ અને અન્ય સવલતો માટેની વિગતવાર માર્ગદર્શિકા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા અલગથી જાહેર કરવામાં આવશે. ગવર્નિંગ કાઉન્સિલને આ અંગેના તમામ નિર્ણયો લેવા અને બદલતી પરિસ્થિતિઓ અને સમયાંતરે ઊભી થતી આવશ્યકતાઓ અનુસાર જરૂરી ફેરફારો કરવાની સંપુર્ણ સત્તા રહેશે.

c) ઠરાવનો અમલ રાજ્ય સરકારની માર્ગદર્શિકા, નિયમો અને નીતિઓ અનુસાર કરવામાં આવશે.

d) આ ઠરાવ નાણાકીય વર્ષ 2022-23 થી અમલમાં રહેશે.

e) આ યોજનાને શિક્ષણ વિભાગના તારીખ 30/01/2023 ના સમાનાંકી ઠરાવથી વહીવટી મંજૂરી આપેલ છે.

આ ઠરાવ આ વિભાગની સમાન ક્રમાંકની ફાઇલ પર તારીખ 30 જાન્યુઆરી, 2023ની નોંધ પર સરકારશ્રીની સંમતિથી જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.