ગુજરાત પોલીસ ખાતામાં નવી 8000 જગ્યાઓ પર મોટી ભરતીની જાહેરાત

Nikhil Sangani

Rate this post

Gujarat Police Recruitment 2023: ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની પોલીસ ખાતામાં ભરતીને લઈને મોટી જાહેરાત. પોલીસ ખાતામાં આ વર્ષે ગૃહ વિભાગ દ્વારા નવી 8 હજાર જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે: ઉનાળા પછી લેવાશે પ્રેક્ટિલ પરીક્ષા.

સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહેલા ગુજરાતના યુવાનો માટે એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગૃહ વિભાગ આ વર્ષે પોલીસ વિભાગમાં 8 હજાર નવી જગ્યાઓ પર ભરતી કરશે. રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ જાહેરાત કરી હતી. પોલીસ વિભાગમાં ભરતીને લઈને આજે ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વિધાનસભામાં સૌથી મોટી જાહેરાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે ગૃહ વિભાગ આ વર્ષે 8,000 નવી જગ્યાઓ પર ભરતી કરશે. ઉનાળો પૂરો થયા બાદ પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા લેવાનું આયોજન છે.

 • પોલીસ ખાતામા ભરતી મામલે મહત્વના સમાચાર
 • આ વર્ષે નવી 8 હજાર જગ્યા પર ભરતી કરાશે
 • વિધાનસભામા ગૃહરાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીની જાહેરાત

સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહેલા ગુજરાતના યુવાનો માટે એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગૃહ વિભાગ આ વર્ષે પોલીસ વિભાગમાં 8 હજાર નવી જગ્યાઓ પર ભરતી કરશે. રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ જાહેરાત કરી હતી.

યુવાનો માટે મોટા સમાચાર

ગૃહ વિભાગ આ વર્ષે પોલીસ વિભાગમાં 8,000 કર્મચારીઓની ભરતી કરશે. જેમાં બિનહથિયાર PSIની 325 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. સશસ્ત્ર અને નિઃશસ્ત્ર સૈનિકોની 6324 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. આ ભરતી જેલ કોન્સ્ટેબલની 678 પુરૂષ અને 57 મહિલા પોસ્ટ પર કરવામાં આવશે.

ઉનાળા પછી લેવાશે પ્રેક્ટિલ પરીક્ષા 

પોલીસ વિભાગમાં ભરતીને લઈને આજે ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વિધાનસભામાં સૌથી મોટી જાહેરાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે ગૃહ વિભાગ આ વર્ષે 8,000 નવી જગ્યાઓ પર ભરતી કરશે. ઉનાળો પૂરો થયા બાદ પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા લેવાનું આયોજન છે.

Gujarat Police Recruitment 2023

Particulars Details
Name of the Exam Gujarat Police Recruitment 2023
Organization Name Gujarat Police Department
Frequency Annually
Exam Level State-level
Job Location Gujarat
Mode of Application Online
Application Fees General/OBC Candidates: INR 100
SC/ST/Women/Ex-servicemen/EWS Candidates: Exempted
Mode of Exam Offline
Selection Process
 • Physical Standard Test (PST)
 • Written Test (Mostly offline)
 • Endurance Test
 • Physical Measurement Test (PMT)
 • Physical Efficiency Test (PET)
 • Medical Test
 • Document Verification
 • Interview
Official website https://ojas.gujarat.gov.in/
See also  IndBank Recruitment 2022 Notification, Apply for 73 Various Posts

Gujarat Police Recruitment 2023: Notification

ગુજરાત પોલીસ 2023 ભરતીની સૂચના સત્તાવાર વેબસાઇટ પર બહાર પાડવામાં આવશે. ગુજરાત પોલીસ 2023 ભરતી માટેની પરીક્ષાની તારીખો સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી નથી. ગુજરાત પોલીસ 2023 ભરતી સંબંધિત તમામ નવીનતમ અપડેટ્સ માટે ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી આવશ્યક છે. ગુજરાત પોલીસ  2023 ભરતી અહીં તપાસો.

Gujarat Police Recruitment 2023: Syllabus

ગુજરાત પોલીસની પરીક્ષા ઘણી જગ્યાઓ માટે લેવામાં આવે છે. ગુજરાત પોલીસ 2023ની પરીક્ષાની તમામ જગ્યાઓ માટેનો સામાન્ય અભ્યાસક્રમ નીચે આપેલ છે. ઉમેદવારો અભ્યાસક્રમ વિશે વધુ વિગતો માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ પણ જોઈ શકે છે. ગુજરાત પોલીસ પરીક્ષા માટે પેપર મુજબનો અભ્યાસક્રમ નીચે મુજબ છે. ગુજરાત પોલીસ 2023 પ્રેક્ટિસ પેપર અહીં તપાસો.

Gujarat Police Prelims Exam Syllabus

Subject Syllabus
General Knowledge & Current Affairs
 • Indian Constitution
 • History
 • Culture
 • Politics
 • Awards and Honors
 • Economic Science
 • Current Events
 • Geography
 • Books
 • Important Financial & Economic News
 • Sports and Games
 • Important Days
 • Current Affairs – National & International
 • Abbreviations
 • Science – Invention & Discoveries
History
 • Jaina Tradition
 • Bhakti Tradition: Sagun and Nirgum
 • Non-Sectarian Tradition (Laukik Parampara)
 • Sudharak Yug
 • Pandit Yug
 • Gandhi Yug
 • Anu-Gandhi Yug
 • Adhunik Yug
Geography
 • Principal of Geography
 • Geomorphology
 • Climatology
 • Oceanology
 • Biogeography
 • Environmental Geography
 • Perspective in Human Geography
 • Economic Geography
 • Population and Settlement Geography
 • Regional Planning
 • Models, Theory and Law in Human Geography
 • Indian Geography
Science
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Geography
 • Environmental Science
Mental Ability
 • Blood Relations
 • Logical Sequence
 • Assumptions
 • Binary Logic
 • Clocks
 • Conclusion
 • Verbal Reasoning
 • Calendars
 • Problem-Solving
 • Syllogisms

Gujarat Police Mains Exam Syllabus

Subject Syllabus
Gujarati Language & Literature
 • Gujarati Grammar
 • Idioms and Phrases in Gujarati
 • Vocabulary
 • Comprehension
 • Literature
 • Medieval
 • Folk
 • Modern
 • Criticism
English
 • Tenses
 • Sentence Rearrangement
 • Verb & Adverbs
 • Articles
 • Grammar
 • Vocabulary
 • Error Correction
 • Synonyms
 • Theme Detection
 • Subject-Verb Agreement
 • Antonyms
 • Conclusion
 • Word Formation
 • Idioms & Phrases
 • Fill in the Blanks
 • Comprehension
 • Passage Completion
 • Sentence Completion
 • Unseen Passages
General Knowledge
 • History
 • Culture
 • Important Financial & Economic News
 • Awards and Honors
 • Indian Constitution
 • Economic Scene
 • Current events
 • Geography
 • Books
 • Current Affairs – National & International
 • Science – Inventions & Discoveries
 • Sports and Games
 • Important Days
 • Books and Authors
 • Abbreviations
 • General Politics
Legal Matters
 • Criminal Procedure Code, 1973
 • Indian Contract Act, 1872
 • Constitution of India
 • Area Control Act, 1961
 • Limitation Act, 1963
 • Land Revenue Act, 1959
 • Negotiable Instrument Act, 1881
 • Transfer of Property Act, 1882
 • Civil Procedure Code, 1908
 • The Indian Evidence Act, 1872
 • Specific Relief Act, 1963
 • Indian Penal Code, 1861
See also  MGVCL Recruitment Security Watchman Posts 2017

Eligibility Criteria

ગુજરાત પોલીસ 2023 ભરતી માટે અરજી કરતા પહેલા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા માટે પાત્રતાના માપદંડો તપાસવા આવશ્યક છે. ઉમેદવારો પાસે ઉલ્લેખિત લાયકાત હોવી આવશ્યક છે અને જરૂરી પોસ્ટ માટે નીચે ચર્ચા કર્યા મુજબ ગુજરાત પોલીસ પાત્રતાના માપદંડોને સંતોષવા આવશ્યક છે. ગુજરાત પોલીસ SI 2023 ની પાત્રતા અહીં તપાસો.

Age Limit

ગુજરાત પોલીસ 2023 ની પરીક્ષા માટે અરજી કરનાર ઉમેદવારે સત્તાવાર માર્ગદર્શિકા મુજબ વય માપદંડ પૂર્ણ કરવા આવશ્યક છે. વય માપદંડ નીચે આપેલ છે:

કોન્સ્ટેબલની જગ્યા માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોની ઉંમર 18 વર્ષ હોવી જોઈએ અને તેની ઉંમર 33 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.
સબ ઈન્સ્પેક્ટરની જગ્યા માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોની ઉંમર 20 વર્ષ હોવી જોઈએ અને 33 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.
ઓબીસી ઉમેદવારો માટે 3 વર્ષ અને SC, ST અને ગુજરાત હોમગાર્ડ માટે 5 વર્ષની છૂટછાટ છે.

Educational Qualification

કોન્સ્ટેબલ: ઉમેદવારે માન્ય બોર્ડમાંથી 10+2 અથવા તેની સમકક્ષ પાસ કરેલ હોવો જોઈએ.
સબ ઇન્સ્પેક્ટર: ઉમેદવાર પાસે માન્યતાપ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી અથવા સંસ્થામાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી અથવા સમકક્ષ હોવું આવશ્યક છે.

Physical Measurement Test (PMT)

Male Candidates
Category Height (cm) Chest Measurement (cm) Weight (kg)
Un-expanded Expanded
SC Candidates of Gujarat 162 79 84 50
Rest All 165 79 84 50

The criteria for females are given below

Female Candidates
Category Height Weight
SC Candidates of Gujarat 156 40
Rest All 158 40

Gujarat Police Recruitment 2023: Application Form

1: OJAS ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ, સૂચના પેનલ હેઠળ “ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2023” શોધો અને તેના પર ક્લિક કરો.
2: “નવી નોંધણી” પર ક્લિક કરો.
3: કેટલીક મૂળભૂત વિગતો ભરીને તમારી જાતને નોંધણી કરો.
4: વપરાશકર્તા નામ અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને લૉગ ઇન કરો.
5: અરજી ફોર્મ ભરો અને ત્યાં ઉલ્લેખિત જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
6: ઓનલાઈન પેમેન્ટ પોર્ટલ દ્વારા તમારી કેટેગરી મુજબ એપ્લિકેશન ફી ચૂકવો.
7: એકવાર દાખલ થયા પછી વિગતો તપાસો અને અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.
8: ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી, વધુ ઉપયોગ માટે પ્રિન્ટઆઉટ લો.

See also  Deesa Nagar Palika Recruitment 2023 ડીસા નગરપાલિકામાં સેવક, કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર તથા શિક્ષકની જગ્યા પર સીધી ભરતી

Gujarat Police Recruitment 2023: Application Fee

Category Application Fee
General INR 100
SC / ST/ Ex-Serviceman Nil

Gujarat Police Recruitment 2023: Admit Card

ગુજરાત પોલીસ 2023 એડમિટ કાર્ડ ગુજરાત પોલીસ પરીક્ષા પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જારી કરવામાં આવશે. એડમિટ કાર્ડ ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ થશે. ઉમેદવારો તેમના લૉગિન ઓળખપત્રો દાખલ કરીને સરળતાથી એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. ગુજરાત પોલીસ એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે જરૂરી પગલાં નીચે આપેલા છે:

1: ગુજરાત પોલીસ પરીક્ષાની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
2: “ગુજરાત પોલીસ 2023 એડમિટ કાર્ડ” નામની લિંક પર ક્લિક કરો.
3: લૉગિન ઓળખપત્રોનો ઉપયોગ કરીને લૉગિન કરો.
4: ત્યાં આપેલ લિંક પરથી એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો.

Gujarat Police Recruitment 2023: Exam Pattern

 • Gujarat Police Preliminary Examination
 • Gujarat Police Mains Examination
 • Gujarat Police Physical Efficiency Test (PET)
Gujarat Police Preliminary Examination
Particulars Details
Type of Questions Multiple Choice Questions (MCQs)
Subjects General Knowledge, Current Affairs, Psychology, History, Geography, Sociology, Science, Mental Ability
Number of Questions 100 Questions
Total Marks 100 Marks
Minimum Marks Required 40%
Exam Duration 2 Hours
Negative Marking 1/4th Marks Deducted for each Wrong Answer
Gujarat Police Mains Examination
Paper Subjects Marks Duration
Paper 1 Gujarati Language 100 2 hours
Paper 2 English Language 100 2 hours
Paper 3 General Knowledge 100 2 hours
Paper 4 Legal Matters 100 2 hours
Gujarat Police Physical Efficiency Test (PET)
Category Race Distance Time
Males 5000 m 25 min
Females 1600 m 9 min 30 sec
Ex-Serviceman 2400 m 12 min 30 sec

Gujarat Police Recruitment 2023: Answer Key

1: ગુજરાત પોલીસની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
2: સૂચના પેનલ હેઠળ, “ગુજરાત પોલીસ 2023 આન્સર કી” શોધો અને તેના પર ક્લિક કરો.
3: ગુજરાત પોલીસ ભરતી આન્સર કી 2023 સ્ક્રીન પર દેખાશે. તેને ડાઉનલોડ કરો અને ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે પ્રિન્ટઆઉટ લો.

Gujarat Police Recruitment 2023: Result

1: ગુજરાત પોલીસની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
2: સૂચના પેનલ હેઠળ, “ગુજરાત પોલીસ પરિણામ 2023” શોધો અને તેના પર ક્લિક કરો.
3: વપરાશકર્તા નામ અને પાસવર્ડ દાખલ કરો.
4: ગુજરાત પોલીસનું પરિણામ સ્ક્રીન પર દેખાશે. તેને ડાઉનલોડ કરો અને ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે પ્રિન્ટઆઉટ લો.

Selection Process

 • ગુજરાત પોલીસ પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા લાયક ઉમેદવારો માટે લેવામાં આવશે.
 • પ્રારંભિક પરીક્ષામાં તેમના પ્રદર્શનના આધારે ઉમેદવારોને ગુજરાત પોલીસ મેન્સ પરીક્ષા માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવે છે.
 • મુખ્ય પરીક્ષામાં પ્રદર્શનના આધારે ઉમેદવારોની વધુ શોર્ટલિસ્ટિંગ શારીરિક કાર્યક્ષમતા કસોટી (PET) માટે કરવામાં આવે છે.
 • ઉમેદવારોની પસંદગી શારીરિક કાર્યક્ષમતા કસોટીમાં તેમના પ્રદર્શનના આધારે કરવામાં આવી છે.
 • પસંદ કરેલ ઉમેદવારો ઇન્ટરવ્યુ પ્રક્રિયા અને દસ્તાવેજ ચકાસણી રાઉન્ડમાંથી પસાર થશે.

Career Prospects

 • Additional Director General of Police
 • Deputy Superintendent of Police
 • Deputy Inspector General of Police
 • Commissioner of Police
 • Director-General of Police
 • Inspector-General of Police
 • Superintendent of Police

Salary Details

Post Salary
Unarmed Sub-Inspector INR 33,000 – INR 38,000
Armed Sub-Inspector INR 33,000 – INR 38,000
Assistant Sub-Inspector INR 38,000 – INR 43,000
Intelligence Officer INR 44,900 -INR 1,42,400.