ગુજરાત વનબંધુ કલ્યાણ યોજના : Gujarat Vanbandhu Kalyan Yojana 2022

Nikhil Sangani

Updated on:

Rate this post

Gujarat Vanbandhu Kalyan Yojana 2022 Phase 2 from World Tribal Day for tribal welfare with allocation of Rs. 1 lakh crore, health, education, irrigation focus areas for welfare of scheduled tribe (ST) category people, check details here ગુજરાત વનબંધુ કલ્યાણ યોજના 2022, મફત ડીએપી ખાતર કીટ, Adivasi yojana 2022 gujarat

Dsag Sahay Gujarat Gov in | Adijati Vikas Vibhag | Vanbandhu Kalyan Yojana | Tribal Development Department | Get free Maize, Vegetable Seed and Fertilizer Kits under Agricultural Diversification Yojana

Gujarat Vanbandhu Kalyan Yojana 2022

Gujarat Vanbandhu Kalyan Yojana 2022 of Rs. 1 lakh crore, ગુજરાત વનબંધુ કલ્યાણ યોજના 2022, મફત ડીએપી ખાતર કીટ, Adivasi yojana 2022 gujarat..

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

DSAG Sahay Gujarat performs the functions of the Tribal Development Department. In which development of Scheduled Tribes, working on issues related to caste, prevention of atrocities against them etc. work. The Integrated Tribal Development Sponsorship (IIDP) oversees area development and the Tribal Sub Plan (TSP). online forms of Vanbandhu welfare schemes are filled from the portal. Agricultural diversification program is run under Vanbandhu Kalyan Yojana.

 • Applicants belonging to Scheduled Castes will be eligible for the benefit.
 • Tribal farmers will benefit from this scheme.
 • Beneficiaries with 0 to 20 BPL score will get the benefit of this scheme.
 • Tribal beneficiaries will get only one kit per family.
 • If the applicant gets the kit, Rs. 250 / – should be deposited as public contribution.
 • To avail the benefits of Agricultural Diversification Scheme under Forest Welfare Scheme, one has to apply online from DSAG Sahay Gujarat.
See also  Gyan Setu Merit Yojana | જ્ઞાનસેતુ મેરીટ પોર્ટલ 2023 @ GSSYGUJ.IN

ગુજરાત વનબંધુ કલ્યાણ યોજના

આદિવાસી કલ્યાણ માટે વિશ્વ આદિવાસી દિવસથી ગુજરાત વનબંધુ કલ્યાણ યોજના 2022, મફત ડીએપી ખાતર કીટ તબક્કો 2 રૂ.ની ફાળવણી સાથે. અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) વર્ગના લોકોના કલ્યાણ માટે 1 લાખ કરોડ, આરોગ્ય, શિક્ષણ, સિંચાઈ પર કેન્દ્રિત વિસ્તારો, વિગતો અહીં તપાસો ગુજરાત વનબંધુ કલ્યાણ યોજના 2022

દસગ સહાય ગુજરાત સરકાર | આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ | વનબંધુ કલ્યાણ યોજના | આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ | કૃષિ વૈવિધ્યકરણ યોજના હેઠળ મફત મકાઈ, શાકભાજીના બિયારણ અને ખાતરની કીટ મેળવો

Adivasi yojana 2022 gujarat

Announcement has been issued for Agricultural Diversification Scheme 2022-23 under Vanbandhu Kalyan Yojana. In which the Ismos of the tribe are given the benefit of different schemes. Which are as follows.

Tribal farmers will get free access to maize, vegetable seeds and fertilizer.

Under this scheme 1 bag of 50 kg DAP fertilizer and 1 bag of 50 kg prom fertilizer kit will be available.

Beneficiaries from

 • Banaskantha, Sabarkantha, Aravalli, Mahisagar, Dahod, Panchmahal and Chhotaudepur districts will get the benefit of maize seeds.
See also  LIC Jeevan Shanti Plan: Features And Benefits

Farmer Beneficiaries from

 • Narmada, Bharuch, Tapi, Surat, Navsari, Valsad and Dang districts will get vegetable seeds.

કૃષિ વૈવિધ્યકરણ યોજના વર્ષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ ની જાહેરાત

Important Dates

 • Last date to apply 30/04/2022

વનબંધુ કલ્યાણ યોજના દસ્તાવેજો

 • લાભાર્થીનું આધાર કાર્ડ
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • ખેડૂતની જમીનની 7/12 નકલ
 • ખેડૂતોના 8-Aની નકલ
 • લાભાર્થીનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો
 • BPL સ્કોર કાર્ડ (0 થી 20 સ્કોર કાર્ડ ધરાવતું)
 • અનુસૂચિત જનજાતિનું પ્રમાણપત્ર
 • મોબાઈલ નંબર

Gujarat VanBandhu Kalyan Yojana 2022 Step by Step Apply

Google Search : https://dsag.gujarat.gov.in/ Website Form

> Adivasi yojana 2022 Gujarat Click on “Beneficiary Registration” in the website.

Now a new Beneficiary Registration page will open in which click on “Choose Scheme Name” field.

In which you have to select “Agriculture Diversification Scheme” and click on “Submit” button.

The beneficiary’s online form will open. In which personal information has to be filled

Details of personal information like ration card, BPL card, copies of land should be filled.

See also  Shree Anna Yojana 2023 will give a big boost to the small farmers

> Then in addition the details of the beneficiary’s Aadhaar card, address, mobile number will have to be filled.

> The applicant will then have to upload the required documents and click on the “Submit” button.

Vanbandhu Kalyan Yojana Official Website Click Here
Dsag Sahay Gujarat Click Here
Adivasi yojana 2022 gujarat Click Here
Vanbandhu Kalyan Yojana Gujarat Online Apply Links Click Here

Leave a Comment