10,459 જગ્યા – ગુજરાત પોલીસ ભરતી વિભાગમાં કોન્સ્ટેબલ ની જગ્યા પર ભરતી

Advertisements

Gujarat Police Bharti 2021 and Gujarat Police Exam Date Then Gujarat Police Syllabus Thereafter Gujarat Police Solution Paper At last Police Call Letter 2021. We will see in this post. ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ – GPRB એ 10459 જગ્યાઓ માટે કોન્સ્ટેબલ / લોક રક્ષકની ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી છે.

Advertisements

Gujarat Police Constable Old Paper

Gujarat Police Constable Old Paper

Gujarat Police Recruitment 2021

લાયક ઉમેદવારો આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. તમે આ ભરતી વિશે વધુ વિગતો જોઈ શકો છો જેમાં પોસ્ટની સંખ્યા, પોસ્ટનું નામ, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી વગેરે… તમે આ ભરતી વિશે સત્તાવાર સૂચના અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ તથ્યો પણ જોઈ શકો છો દા.ત. મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ અને મહત્વપૂર્ણ તારીખો.

Police Important Notice: Instructions for the physical test

પોલીસ મહત્વની સૂચના: શારીરિક કસોટી માટેની સૂચનાઓ

Gujarat Police Bharti Job Details

 • પોસ્ટની સંખ્યા : 10988 પોસ્ટ (અંદાજે)
 • જગ્યાઓનું નામ: કોન્સ્ટેબલ/લોક રક્ષક
 • કોન્સ્ટેબલ / લોક રક્ષક (બિન-સશસ્ત્ર): પોસ્ટ્સ
 • કોન્સ્ટેબલ / લોક રક્ષક (સશસ્ત્ર): પોસ્ટ્સ
 • જેલ સિપાહી (પુરુષ): પોસ્ટ્સ
 • જેલ સિપાહી (સ્ત્રી) / મેર્ટન : પોસ્ટ્સ
See also  Gujarat Police PSI Recruitment 2021 Apply Online 1382 Posts

 

Eligibility Criteria

 • ગુજરાત પોલીસ ભારતી શૈક્ષણિક લાયકાત
 • 12મું પાસ અથવા સમકક્ષ
 • ગુજરાત પોલીસ ભારતી વય મર્યાદા
 • 18 થી 33 વર્ષ
age limit for Gujarat Police bharti

Gujarat Police Application Fee Gujarat Police Bharti

 • ઉમેદવારોએ રૂ.100/- + રૂ.5.90/- બેંક ચાર્જીસ અથવા રૂ. 12/- પોસ્ટ ઑફિસમાં ચલણ દ્વારા માત્ર સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે ટપાલ ચાર્જ.
 • ગુજરાત પોલીસ ભરતી પસંદગી પ્રક્રિયા
 • અંતિમ પસંદગી લેખિત પરીક્ષા, શારીરિક તંદુરસ્તી અને PET પર આધારિત હશે

Gujarat Police Bharti

Gujarat Police Constable / Lokarakshak Physical Fitness

પુરૂષ ઉમેદવારો માટે

 • ઊંચાઈ: 165 સેમી (સામાન્ય)
 • ઊંચાઈ: 162 સેમી (સામાન્ય સિવાય)
 • વજન: 50 કિગ્રા
 • છાતી: 79 થી 84 સે.મી

મહિલા ઉમેદવારો માટે

 • ઊંચાઈ: 155 સેમી (સામાન્ય)
 • ઊંચાઈ: 150 સેમી (સામાન્ય સિવાય)
 • વજન: 40 કિગ્રા


આ ભરતી માટે નીચેના ઉમેદવારોને શારીરિક રીતે અયોગ્ય ગણવામાં આવશે

 • કઠણ ઘૂંટણકબૂતરની છાતી
 • સ્ક્વિન્ટ આઇ
 • સપાટ પગ
 • કાયમની અતિશય ફૂલેલી નસો
 • હેમર અંગૂઠા
 • ફ્રેક્ચર થયેલ અંગ
 • સડી ગયેલા દાંત
 • ચેપી ત્વચા રોગ

Also Read : Gujarat Police Bharti 2021

Physical Gujarat Police bharti

Gujarat Police Exam

 • તેમાં માત્ર 1 પ્રશ્નપત્ર છે
 • કુલ ગુણ: 100
 • પ્રશ્નોની કુલ સંખ્યા: 100
 • સમય: 01 કલાક
 • દરેક ખોટા જવાબો માટે નકારાત્મક માર્કિંગ: 0.25
 • પરીક્ષાનું માધ્યમ: ગુજરાતી

Gujarat Police Syllabus

 • સામાન્ય જ્ઞાન
 • વર્તમાન બાબતો
 • કોમ્પ્યુટર નોલેજ
 • મનોવિજ્ઞાન
 • ઇતિહાસ
 • ભૂગોળ
 • સામાજિક શિક્ષા
 • સામાન્ય માનસિક ક્ષમતા
 • સામાન્ય વિજ્ઞાન
 • ભારતનું બંધારણ (પ્રાથમિક સ્તર)
 • ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ (CRPC), 1973 (પ્રાથમિક સ્તર)
 • ભારતીય દંડ સંહિતા, 1860 (પ્રાથમિક સ્તર)
 • ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ, 1872 (પ્રાથમિક સ્તર)
 • નોંધ: પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પોસ્ટની શારીરિક કસોટીમાં બેસવા માટે લેખિત પરીક્ષામાં ઓછામાં ઓછા 40% ગુણ જરૂરી છે.
https://ekeshod.in/gujarat-police-bharti-2021/
Syllabus Gujarat Police bharti

Constable / Lok Rakshak Physical Efficiency Test

 • પુરૂષ: 5000 મીટર રેસ 25 મિનિટમાં Gujarat police bharti
 • સ્ત્રી: 9 મિનિટ અને 30 સેકન્ડમાં 1600 મીટર રેસ
 • એક્સ-સર્વિસ મેન: 2400 મીટર રેસ 12 મિનિટ અને 30 સેકન્ડમાં
See also  JMC Recruitment 2022 | જૂનાગઢ મહાનગર પાલિકા ભરતી

Gujarat Police Bharti

Gujarat Police bharti
https://ekeshod.in/gujarat-police-psi-recruitment/
Runnung Gujarat Police bharti

ગુજરાત પોલીસ ભરતી કેવી રીતે લાગુ કરવી

રુચિ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો નીચે દર્શાવેલ લિંક દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.Gujarat police syllabus

Important Dates

 • જાહેરાત નંબર: LRB/202122/2
 • અરજી શરૂ થશે: 23/10/2021 (સવારે 11:00 વાગ્યે શરૂ)
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 09/11/2021

Important Links

ગુજરાત પોલીસ નોટિફિકેશન પીડીએફ : ડાઉનલોડ કરો
નોંધ : ( ખાલી જગ્યાઓની યાદી પીડીએફ ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ )

Gujarat Police Exam Date

To Be Continued

 

Gujarat Police paper solution

 

PSI / ASI / Constable Model Question Paper 2022

Constable & SI Model Paper 2022

Police Bharti Board PSI / ASI / Constable Question Paper 2022

Police Constable SI ASI Question Paper 2022

Police Call Letter 2021

ગુજરાત પોલીસ કોલ લેટર પો.સ.ઇ. તથા લોકરક્ષક બન્નેમાં ફોર્મ ભરનાર ઉમેદવારને એક જ વાર શારિરીક કસોટી આપવાની રહેશે. તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ થી શારિરીક કસોટી શરૂ થશે. કોલલેટર તા.૨૬/૧૧/૨૦૨૧ થી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. રવિવારના રોજ શારિરીક કસોટી લેવામાં આવશે નહિ. વખતો વખતની સૂચનાઓ બન્ને ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવશે. જે જોતા રહેવુ.

Gujarat Police PSI / LRD Constable Physical Test Call Letter 2021

Physical Test Date/ Call Letter Notification: Click here

Call Letter: Click Here

Advertisements

1 thought on “10,459 જગ્યા – ગુજરાત પોલીસ ભરતી વિભાગમાં કોન્સ્ટેબલ ની જગ્યા પર ભરતી”

Leave a Comment

close button