Vidhyasahayak

vidyasahayak

Vidhyasahayak Pura Pagar Circular

admin

મા.મુખ્યમંત્રીશ્રી સંદર્ભ/અગત્યનું ક્રમાંકઃ પ્રાશિનિ/નીતિ/૨૦૧૬/૬/૬૩૯૩-૭૪૧૦ પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, બ્લોક નં.૧૨/૧, ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગુ.રા.ગાંધીનગર તા. ૨૮/૯/૨૦૧૬ પ્રતિ, જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી, ...