શાળા પ્રવેશોત્સવ 2023 ગુજરાત | Shala Praveshotsav 2023 All Info

Nikhil Sangani

Updated on:

5/5 - (1 vote)
Shala Praveshotsav 2023 Paripatra : Shala Praveshotsav Ane Kanya Kelavni Mahotsav 2023 Babat Letter


શાળા પ્રવેશોત્સવ 2023 ગુજરાત | Shala Praveshotsav 2023

🎆પ્રવેશોત્સવ સ્પેશિયલ

★ શોર્ટ અને સરળ એનકરીંગ ફાઈલ
★ પ્રવેશોત્સવ આમંત્રણ પત્રિકા

તમામ તારીખ તમામ સમય મુજબ રેડી આમંત્રણ પત્રિકા પ્રિન્ટ કરી ફક્ત શાળાનું નામ લખો

◼️★આયોજન ફાઈલ

◼️★એકરીંગ ફાઈલ

◼️★બેટી બચાઓ સ્પીચ

◼️★પાણી બચાઓ સ્પીચ

◼️★વૃક્ષારોપણ સ્પીચ

◼️★યોગ પરિચય

◼️★સ્લોગન

Shala Praveshotsav 2023, Gujarat Primary school Praveshpatra Balako No Survey Mahiti Mokli Apva Babat Letter By Prathmik Shikshan Niyamak kacheri – Gandhinagar
Dhoran 1 Na Navin Pravesh Patra 5 Varsh Na Balako Na Survey Matenu Vyaktigat Form, Download in pdf File Format
KANYA KELAVNI ANE Shala Praveshotsav 2023
praveshotsav 2022-23 : this Program such as the exchange of rural children with the children of the city, the gathering of the mothers of children in attendance in school, and the spread of public awareness on primary and secondary school cleanliness are the prominent aspects of all year’s school admission program. For the 2 to 3 days, the “Kanya Kelavani Mahotsav and the school admission festivals” are held in the All rural areas and urban areas in June. In which the Chief Minister of the state, Deputy Chief Minister, Ministers of Ministers, officials and dignitaries from other fields go to village-village and enter the school in vande-Gajat.
 In the academic session for admission beginning in June, District Primary Education Officer Breed All the children of Tribe, Bachchanch, others and all Divyag students will be given admission in all over India different schools in Std-1. Under the poverty line (BPL) families of the below poverty line (BPL) families and 50 percent of the rural population, rural children are given Vidyalaxmi bonds.
Girls’ “Shala Praveshotsav 2023 and the school admission” hall are celebrated in every district in Gujarat the rural areas of the district for two days. In which standard Children are enrolled in 1st and std.9 students are given admission in secondary school. Thus admission festival is celebrated in secondary school instead of primary school to reduce the drop ratio in standard 9. Entry festival is celebrated in the village primary schools where there is no high school in the village. In the first two days, the students of the district are given Kumkum Tilak by admission in Std. 1 in admission and in Std. 9. On this occasion, village leaders and guardians are also present.
 In view of the current situation of the global epidemic of Covid-19 (Corona virus) from the letter referred to the Department of Education on the above subject, it has been decided to postpone the Kanya Kelavani Mahotsav and School Admission Ceremony for the current academic year 2021-2, a copy of which is attached herewith.  In view of which 100% admission in Std. 1 is ensured by the schools, it is asked to give instructions to take necessary action.

શાળા પ્રવેશોત્સવ 2022 : પરિપત્ર, પત્રકો, આયોજન ફાઈલ

👉 Praveshotsav Paripatra 2022

See also  ધોરણ 10 અને 12 ની પૂરક પરીક્ષાની તારીખ અને સૂચનાઓ જાહેર

👉 Praveshotsav Paripatra 2021

👉 Shala Preveshotsav શાળા અયોજન File 2022

👉 પ્રવેશોત્સવ એન્કરીંગ ફાઈલ pdf

👉 કન્યા કેળવણીના સુત્રો ની pdf

👉 પ્રવેશોત્સવ 2022 માટે આવનાર પદાધિકારીઓનું તમામ જિલ્લાના લિસ્ટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

👉 Click here to view & Download praveshotsav 2019 Paripatra