જાણો આજે ભારતમાં પેટ્રોલ/ડીઝલ અને CNG ની કિંમત શું છે?

Nikhil Sangani

Updated on:

Rate this post

Petrol Diesel CNG Price in India today 2023: ભારત માં પેટ્રોલ/ડીઝલ અને CNG ની આજની કિંમત જાણો:Today all urban gasoline diesel prices in Gujarat and India. Composition and evaluation of gas (or oil), results of variables, for example, crude fat costs, procedural and budgetary costs, available interest, integrity of community financial forms, community tax collection, and availability of community gas resources (discharge charges). Before the collection was traded worldwide, the industry costs were the same.

Petrol Diesel CNG Price in india today

Table of Contents

The price of gasoline and diesel in India today. Costs paid by customers usually indicate municipal estimation technique. A few regions, for example Europe and Japan, will impose extensive reviews on fuel (petroleum); Others, for example Saudi Arabia and Venezuela, pay for the expenses. Western countries have some of the highest user prices per person. The largest buyer is the United States, which averaged 368 million US dollars a day in 2011. Gallons (1.4646 gig liters).

Find out the current Petrol Diesel Price in India.

Current gasoline, diesel prices across India. We remember the importance of Gasoline (Gasoline) and Fast Diesel (HSD) for one lakh urban communities / cities / towns in India. It is important to understand that the cost of gasoline diesel varies from region to region, even though energy is limited by the fuel depot at the station. Now it is imperative to know the price of diesel grease for each peep code area, we have provided the quiz provided by ID to configure the pin number, you need.

Inquire about gasoline diesel at your general proximity by marrying a postal code. Our proof route has an additional 1.5 lakh cooled gas station area, you can check the fuel cost for any city / town by simply attaching a 6 digit pin code.

Petrol Diesel Price

Best way to browse gasoline / gasoline prices using a zip code? Enter a 6-digit postal zip code in the login search box. End the submission problem to find out the price now and tomorrow. Find the current and future price of fuel oil. Look at the bottom to find a fair cost in the postal pin code field with loan.
Why are you ready to review this page? Current price of gasoline diesel per liter. Upcoming cost of diesel gasoline. The latest price of diesel gasoline per liter.

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

ભારતમાં પેટ્રોલ/ડીઝલ અને CNG ની આજની કિંમત જાણો.

  • આજે ભારત માં પેટ્રોલ/ડીઝલના ભાવ મેળવો.
  • ભારતમાં આજે ગેસોલિન અથવા પેટ્રોલની કિંમત તપાસો.
  • ભારતમાં આજે હાઇ સ્પીડ ડીઝલ અથવા ડીઝલ / એચએસડી ભાવ તપાસો.
  • ભારતીય રાજ્યોમાં નવીનતમ પેટ્રોલ/ડીઝલ ના ભાવ.
  • ભારતમાં તમામ જિલ્લાઓમાં પેટ્રોલ/ડીઝલના સુધારેલા ભાવ.
  • બધા રાજ્યો માટે આજે પેટ્રોલ/ડીઝલ ના ભાવ ડાઉનલોડ કરો.

દરરોજ પેટ્રોલ/ડીઝલ અને CNG ના ભાવ મેળવો! તમે છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં પેટ્રોલના ભાવમાં ફેરફાર અને છેલ્લા સાત દિવસોથી તાજેતરમાં સુધારેલા પેટ્રોલના ભાવ શોધી શકો છો. ઉપરાંત તમે બધા રાજ્યો અને જિલ્લાની રાજધાની માટે 12 મહિનાનો orતિહાસિક પેટ્રોલ ભાવ ડેટા જોઈ શકો છો.

Also Read : વોટ્સએપ એન્ડ્રોઇડ એપ માટે વિડીયો સ્પ્લિટર ડાઉનલોડ કરો

ભારતમાં પેટ્રોલ ની આજની કિંમત જાણો.

પેટ્રોલ દર શોધો પેટ્રોલ બળતણ ભાવ | પેટ્રોલ તેલના ભાવ

ભારતીય તેલ / એચપીસીએલ / ભારત પેટ્રોલિયમ બળતણ બંક / પેટ્રોલ ભરવાનું સ્ટેશન / પેટ્રોલ પમ્પમાં પેટ્રોલ દર શોધો.

પેટ્રોલના ભાવમાં આજે ફેરફાર

ભારતના તમામ રાજ્યો અને શહેરોમાં પેટ્રોલના ભાવમાં દૈનિક ફેરફાર શોધો. Petrol Diesel Price

દૈનિક પેટ્રોલ દર સુધારણા Petrol Diesel Price

ટી વર્ષ 2017 થી અમલી બનતા પેટ્રોલની કિંમતોમાં દરરોજ 6.00 વાગ્યે સુધારો કરવામાં આવે છે. પેટ્રોલના ભાવોમાં દૈનિક ફેરફાર શોધો.

ભારતીય રાજ્યો અને જિલ્લાઓમાં વર્તમાન પેટ્રોલનો ભાવ.

વર્તમાન પેટ્રોલ ભાવ વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ, સરકારની ફરજ અને કર, કરન્સી રૂપાંતર દર અને ડીલર કમિશનને ધ્યાનમાં લઈને રિવિઝનના આધારે દરરોજ અપડેટ કરવામાં આવે છે. આ બધા પરિબળો વર્તમાન પેટ્રોલની કિંમત નક્કી કરે છે.

મારા સ્થાન પર પેટ્રોલની કિંમત

મારા સ્થાન પર પેટ્રોલની કિંમત મેળવો. ભારતનાં કોઈપણ સ્થાન માટે જીઓ સ્થાન / પિનકોડ સ્થાનનાં આધારે પેટ્રોલની કિંમત મેળવો.

છેલ્લા એક વર્ષમાં પેટ્રોલનો ભાવ | 10 વર્ષ પેટ્રોલ વલણ ચાર્ટ

છેલ્લા એક વર્ષથી પેટ્રોલના ભાવના ચાર્ટ, 5 વર્ષ માટે પેટ્રોલના ભાવના વલણ અને છેલ્લા 10 વર્ષથી પેટ્રોલના ભાવનું વલણ મેળવો.

અમારી સાઇટમાંથી તમામ રાજ્યો માટેની આજની પેટ્રોલ કિંમત શોધો, સ્ટેટ્સ વેબ પૃષ્ઠથી, તમે કોઈ પણ સ્થાન માટે પેટ્રોલ કિંમતો શોધવા માટે, શહેરોના પેટ્રોલ પ્રાઈસ પૃષ્ઠો પર જઈ શકો છો.

petrol Diesel Price

નવીનતમ પેટ્રોલનો ભાવ

ઈન્ડિયન ઓઇલ, એચપીસીએલ, બીપીસીએલ, વગેરે માટે આજે નવીનતમ પેટ્રોલ પ્રાઈસ અને એક્સટ્રા પ્રીમિયમ પેટ્રોલ ભાવ શોધો.

અપડેટ પેટ્રોલ રેટ Petrol Diesel Price

ભારતના બધા રાજ્યો અને જિલ્લાઓ માટે નવીનતમ પેટ્રોલ કિંમત શોધો. ભારત દેશમાં દરરોજ સવારે 6.00 AM GMT +5: 30 થી પેટ્રોલ દર લાગુ પડે છે, પેટ્રોલના દર બધા રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સવારે સુધારી દેવામાં આવે છે. એજન્સી / ડિસ્ટ્રિબ્યુટર અને બળતણ પંપ સ્ટેશનના સ્થાનના આધારે કિંમતમાં નાના તફાવત હોઈ શકે છે.      

પેટ્રોલ ના ભાવ જાણવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.

search petrol price in india
search petrol price in india by pincode

ભારતમાં ડીઝલ ની આજની કિંમત જાણો.

ડીઝલ દર શોધો ડીઝલ બળતણ ભાવ | ડીઝલ તેલનો ભાવ

ઇન્ડિયન ઓઇલ / એચપીસીએલ / ભારત પેટ્રોલિયમ ઇંધણ બંક / ડીઝલ ફિલિંગ સ્ટેશન / ડીઝલ પમ્પ્સમાં ડીઝલ દર મેળવો.

ડીઝલના ભાવમાં આજે ફેરફાર

ભારતના તમામ રાજ્યો અને શહેરોમાં ડીઝલની કિંમતમાં દૈનિક ફેરફાર શોધો. Petrol Diesel Price

દૈનિક ડીઝલ દર સુધારણા

ટી ડીઝલની કિંમતો વર્ષ 2017 થી અમલમાં આવતા 6.00 વાગ્યે રોજ રોજ સુધરવામાં આવે છે. ડીઝલની કિંમતોમાં દૈનિક ફેરફાર શોધો.

ભારતીય રાજ્યો અને જિલ્લાઓમાં ડીઝલની વર્તમાન કિંમત

વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ, સરકારની ફરજ અને કર, કરન્સી રૂપાંતર દર અને ડીલર કમિશનને ધ્યાનમાં લઈને રિવિઝનના આધારે દરરોજ વર્તમાન ડીઝલની કિંમત અપડેટ કરવામાં આવે છે. આ બધા પરિબળો વર્તમાન ડીઝલની કિંમત નક્કી કરે છે.

મારા સ્થાન પર ડીઝલની કિંમત

મારા સ્થાન પર ડીઝલની કિંમત મેળવો. ભારતનાં કોઈપણ સ્થાન માટે જીઓ સ્થાન / પિનકોડ સ્થાનનાં આધારે ડીઝલની કિંમત મેળવો.

છેલ્લા એક વર્ષમાં ડીઝલનો ભાવ | 10 વર્ષ ડીઝલ ટ્રેન્ડ ચાર્ટ

છેલ્લા એક વર્ષથી ડીઝલના ભાવના ચાર્ટ, 5 વર્ષ માટે ડીઝલના ભાવના વલણ અને છેલ્લા 10 વર્ષથી ડીઝલના ભાવના વલણને શોધો.
અમારી સાઇટમાંથી તમામ રાજ્યો માટેની આજની ડીઝલની કિંમત શોધો, સ્ટેટ્સ વેબ પૃષ્ઠથી, તમે કોઈ પણ સ્થાન માટે ડીઝલ કિંમતો શોધવા માટે, શહેરોના પેટ્રોલ પ્રાઈસ પૃષ્ઠો પર જઈ શકો છો.

ડીઝલની નવીનતમ કિંમત

ઈન્ડિયન ઓઇલ, એચપીસીએલ, બીપીસીએલ, વગેરે માટે આજે નવીનતમ ડીઝલ પ્રાઈસ અને એક્સટ્રા પ્રીમિયમ પેટ્રોલ ભાવ શોધો.

અપડેટ ડીઝલ દર Petrol Diesel Price

ભારતના બધા રાજ્યો અને જિલ્લાઓ માટે અપડેટ ડીઝલ ભાવ શોધો. ડીઝલ દર દર 6..૦૦ વાગ્યે થી દરરોજ ભારતમાં દેશભરમાં લાગુ પડે છે, ડીઝલના દરને સવારે બધા રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં (ડીઝલ દર માટે) સુધારવામાં આવે છે. ડીઝલ પંપ સ્ટેશનની એજન્સી / ડિસ્ટ્રિબ્યુટર અને સ્થાનના આધારે ડીઝલના ભાવમાં નાના તફાવત હોઈ શકે છે.

ડીઝલ ના ભાવ જાણવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.

search diesel price in india
search diesel price in india by pincode

ભારતમાં  સીએનજી ની આજની કિંમત જાણો.

બધા રાજ્યો અને શહેરો માટે ભારતમાં સીએનજી નેચરલ ગેસની કિંમત શોધોસીએનજી અથવા પ્રાકૃતિક ગેસ શું છે, જ્યાં તેનો ઉપયોગ થાય છે, બેનિફિટ્સ શું છે?સીએનજી એટલે કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ, ટેક્નિકલ રીતે મિથેન કમ્પાઉન્ડ મધ્યમ ઉચ્ચ દબાણમાં સંગ્રહિત થાય છે, જેનો ઉપયોગ પેટ્રોલ (અન્ય દેશોમાં ગેસોલિન તરીકે ઓળખાય છે), ડીઝલ ઓઇલ અને લિક્વિડ પેટ્રો ગેસ (પ્રોપિન સંયોજન) ની જગ્યાએ થાય છે.
કમ્બશન દરમિયાન, કુદરતી ગેસ તેહ વિશ્વના અન્ય સૌથી વધુ લોકપ્રિય ઇંધણની તુલનામાં ઓછા કોર્બોન ડાયોક્સાઇડનું ઉત્સર્જન કરે છે. તેથી બજારમાં ઉપલબ્ધ અન્યની તુલનામાં સીએનજી નેચરલ ગેસ સલામત વેપારી ગેસ છે.

જેમ કે આપણે બધા જાણીએ છીએ, સીએનજીની ઘનતા ખૂબ ઓછી છે અને તેથી છૂટા થતાં ઝડપથી ફેલાય છે, અને કોઈ પણ અકસ્માતનું જોખમ ઘટાડે છે. પર્યાવરણના ફાયદાને કારણે દિલ્હી જેવા શહેરો ઓટો રીક્ષા અને વેપારી વાહનો માટે કુદરતી ગેસનો ઉપયોગ કરવાની ફરજ પડી રહ્યા છે.
સીએનજી / પ્રાકૃતિક ગેસ ક્રૂડ ઓઇલના સંગ્રહમાંથી, અથવા લેન્ડફિલ્સથી અથવા ગંદાપાણીના ઉપચારો દ્વારા અને એવા છોડ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે જ્યાં તેને બાયોગેસ કહેવામાં આવે છે. બાયોગેસ એ ભારતમાં ઘણા યઅર્સ માટે ટ્રેંડિંગ વિષય છે.

પ્રાકૃતિક / સી.એન.જી. ગેસ તેમાં પૂરતા દબાણ લાવીને કુદરતી ગેસને સંકુચિત કરીને ઉત્પન્ન થાય છે. સી.એન.જી એ મિથેન, સીએચ 4 થી 1 ટકા કરતા ઓછી માત્રામાં બનેલું છે જે તે આસપાસના દબાણ પર કબજે કરે છે. કમનસીબે સીએનજી બધા રાજ્યો અને શહેરોમાં ઉપલબ્ધ નથી. ભારતમાં ઘણાં સામાન્ય રાજ્યો સીએનજી ગેસનો ઉપયોગ કરે છે.

CNG ના ભાવ જાણવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.

search CNG price in india

Gasoline price list is sensitive for Andaman and Nicobar Islands, Telangana, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and other districts. Cooling is done for Jharkhand, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Maharashtra and Manipur. Also for Meghalaya, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal Mizoram, Nagaland, Odisha and Madhya Pradesh.

Leave a Comment