Matadar Yadi Sankshipt Sudharana 2022 | મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ

Nikhil Sangani

Rate this post

Matdar yadi Sudharna Karyakram : As per the instructions of the Election Commission, in order to celebrate the National Voters’ Day-2021, emphasis has been laid on disseminating various technological initiatives implemented by the Commission to provide various services to the voters during the elections, especially during the Koro epidemic. For this, the Election Commission has suggested the following various activities in addition to the activities undertaken in the past under normal circumstances in connection with the celebration of “National Voters’ Day” in the state.

Matdar yadi Sudharna Karyakram

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

WhatsApp Group Click Here
Telegram Group Click Here

Matdar yadi Sudharna Karyakram

મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ

તા. 1-11-2021 થી તા. 30-11-2021

તમારા મિત્રો સબંધીઓ ને જાણ કરજો….આગામી ચૂંટણી પહેલાં એક તક..

*તા. ૧૪-૧૧-૨૦૨૧ ( રવિવાર )*
*તા.૨૧-૧૧-૨૦૨૧ ( રવિવાર )*
*તા.૨૭-૧૧-૨૦૨૧ ( શનિવાર )*
*તા.૨૮-૧૧-૨૦૨૧ ( રવિવાર )*

*સમય સવારે ૧૦.૦૦ થી સાંજના ૫.૦૦*

સ્થળ – *આપના મતદાન મથકે*
મળવુ – *આપના બુથ લેવલ અધિકારીને*

નવુ નામ નોધાવવુ – *ફોમઁનં – ૬*
નામ કમી કરાવવુ – *ફોમઁ ન – ૭*
નામ માં સુધારો – *ફોમઁ નં – ૮*
સ્થળ બદલવુ – *ફોમઁ નં – ૮ ક*

આપનુ / આપના પરીવારનુ તેમજ આપની સોસાયટી કે મહોલ્લા ના દરેક વ્યક્તી ને જાણ કરો
મતદાર યાદી સુધારણા પોગૃામ નો આપની અનુકુળતા એ લાભ લો.

WHO ARE ELIGIBLE FOR E-EPIC?

  • All general Voters who have valid EPIC
  • 25th to 31st Jan 2021: All new electors register
  • during special summary revision 2020
  • 1st Feb 2021 onwards: All General electors
See also  Badali na nava Niyamo 2023 UPDATE

It will be a non-editable secure portable document format (PDF) version of the EPIC (approx. 250 KB) which can be download on mobile or in a self-printable form on the computer. A voter can thus store the card on his mobile, upload it on Digi locker or print it and self-laminate it. This is in addition to PVC EPIC being issued for fresh registration.

આધાર કાર્ડમાં ઓનલાઈન જન્મ તારીખ, નામ અને સરનામું બદલો

How To Download e-EPIC ?

Citizen can Download e-EPIC From

Matdar yadi Sudharna Karyakram 2022

  • Vote Helpline Mobile app
  • https://voterportal.eci.gov.in/
  • https://www.nvsp.in/

જાણો આજે ભારતમાં પેટ્રોલ/ડીઝલ અને CNG ની કિંમત શું છે?

સોના ચાંદી નો આજ નો લાઈવ ભાવ

Important Link : –

કોઈપણ બેંકમાંથી મિસ કોલ દ્વારા બેંક એકાઉન્ટ બેલેન્સ કેવી રીતે તપાસી શકાય

Matdar yadi Sudharna Karyakram

1. Focus on technical equipment:

At present, special emphasis will be placed on popularizing the technical tools developed by the Punch to ensure a transparent, free and fair electoral process, as well as to reach the Matdar yadi Sudharna Karyakram maximum electorate through more efficient campaigns.

Launch of e-EPIC: E-EPIC will be launch on the occasion of NVD-2021. Under which voters will be able to download their voter identification card on their mobile phone or computer in Matdar yadi Sudharna Karyakram

e-EPICometer: A dashboard will be created to monitor the e-EPIC download from the ECI / CEO website.

Signs at the state / district level and awareness from other participants:

See also  Har Ghar Tiranga Certificate Download, Registration, Last Date

Propagation on social media platforms through appropriate hashtags by the Electoral Commission and other participants, such as civil society organizations, educational institutions, etc., and by tagging the official social media platforms of the Electoral Director and the Electoral Commission office in said hashtags.

દરેક મહિનાનું લાઇટબીલ અને જુઓ તમારું બીલ કેટલું બન્યું ?

2. Comprehensive communication plan:Matdar yadi Sudharna Karyakram

Organize outreach through electronic, digital and social media, messaging apps, and small group messaging.

Use of All India Radio, Doordarshan, as well as FM radio, community radio, print media, etc. for advertising.

Use social media and digital media to spread awareness in urban and semi-urban areas.

Encourage the widespread use of mobile applications such as Voter Helpline, PwD App, C-Vigil, Voter Turnout App, Candidate App develop for the purpose of providing necessary information to the voters as well as getting information about registration, polling station location. Matdar yadi Sudharna Karyakram

ગુજરાતના તમામ જિલ્લા અને તાલુકાના નકશા ડાઉનલોડ કરો

3. Media Engagement:

During the celebration of National Voters’ Day, media representatives should be present as well as media briefings on COVID-2019 guidelines and precautionary measures should be taken.

CoVID-2019 Mask widely used for Bihar Assembly general elections successfully held during the epidemic as well as for the safety of voters, Inform the media about handgloss, sanitizer, PPE Kit etc.

To record and disseminate the audio-video messages of the state / district icons regarding the security measures taken in the elections held by the Commission during the period of coVID-2019.

The DEO may also organize a phone-in program on radio and television in which voters may ask perplexing questions over the phone, iv. A booth level official can organize a phone-in program on community radio on election-related questions. Matdar yadi Sudharna Karyakram

See also  લંડન કે પેરિસ નહિ પરંતુ આ છે અમદાવાદનો સાબરમતિ રિવરફ્રન્ટ

Use of all forms of media such as print, audio visual, outdoor advertising, FM radio, television, SMS, e-mails, social media, etc. to promote the theme of V. NVD-2021.
vi. Promoting the theme of NVD-2021 in various government schemes, public service centers and programs. vii. Display NVD and related message posts and banners DEO, ERO, AERO ua VFCS saa forward.

ગુજરાત માર્કેટયાર્ડ બજાર ભાવ – Gujarat Bazar Bhav Today

4. Use of various media platforms:

To make social media platforms, television, cable networks etc. participatory for maximum coverage under SVEEP considering the prevailing situation of Koroni epidemic.

વાંચો આજના મહત્વના સમાચારો

5. Use of Technology:

As many as 30 different applications develop by the Commission for use before, during and after the election and during non-election (as per Phase-I to IV shown in the letter of Election Commission dated 07-01-2021 Extensive dissemination of surveys for the use of applications).

જાણો તમારી રાશિ નુ આજનુ રાશિફળ

6. Main activities to be carried out at different levels:Matdar yadi Sudharna Karyakram

The following activities will have to be organize at the booth level, district level in accordance with the guidelines given by the Central and State Governments regarding the Koro epidemic and the rules of social distance. Matdar yadi Sudharna Karyakram

In the brief ceremony on NVD, the booth level officer will have to give EPIC on ‘Proud to be a Voter-Ready to Vote’ GAG G (Badge) to the newly register voters in the concerned polling station area and take the pledge provided by the Election Commission for NVD. If possible, the program will have to be organize virtually, the District Election Officer will have to make necessary arrangements for the brief program to be organize at the polling station level.

Intensive use of video and other creations as well as print and audio-visual media. Films sent by the Election Commission, videos for EVM-VVPAT awareness prepared in local language at state as well as district level, videos for voter registration etc. should be displayed at the venue.

Leave a Comment